Na konferenci SDP ČR se diskutovalo o výzvách moderní MHD

Jak zvládnout aktuální energetickou krizi? Jak může stát podporovat dopravní podniky a udržitelnou MHD? Jaké budou pohony budoucnosti? Jak do veřejné dopravy přilákat další cestující? Na konferenci s názvem „Výzvy moderní MHD“, kterou 7. prosince uspořádalo Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), diskutovali politici i odborníci o aktuálních tématech i vizích do budoucnosti. Konference se konala v netradičním prostoru Muzea MHD v pražských Střešovicích, který poskytl Dopravní podnik hl. m. Prahy. Akci, která byla určena odborníkům z oblasti veřejné dopravy, zástupcům státní správy a samosprávy, moderoval Jan Kovařík.

Dopravní podniky čelí mnoha výzvám a obzvláště v posledních letech jsme se dostávali do situací, které v novodobé historii nepamatujeme. Všechny zkušenosti a problémy mohou zástupci dopravních podniků sdílet na platformě SDP ČR, a to již třicet let. Právě třicetileté jubileum bylo příležitostí k uspořádání odborné konference „Výzvy moderní MHD“, která byla rozdělena do třech panelových diskuzí,“ uvedl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Konferenci zahájil ministr dopravy Martin Kupka, který se pak zapojil také do prvního bloku diskuze. Hned v úvodu potěšil přítomné zástupce dopravních podniků, když řekl: „Dlouhodobě sleduji dopravu a to, jak je zvládnutá v městských aglomeracích prostřednictvím dopravních podniků. Tvrdím, že městská doprava u nás patří mezi evropskou špičku.“

Zastropování cen energií

Účastníky konference velmi zajímalo úvodní téma první části konference, kterým bylo zastropování cen energií. Podle Martina Kupky to byl klíčový krok, abychom v dopravě zvládli dramatický růst cen. „Nástroj zastropování cen budeme kombinovat se spotovou cenou, která někdy může klesnou významně níž, než je nastavený strop,“ řekl ministr financí.

Problematičtější je zastropování ceny u stlačeného zemního plynu (CNG). Dopravní podniky totiž čerpací stanice na CNG používají kromě vlastní potřeby také pro prodej ostatním spotřebitelům. „V případě, že stanice slouží ještě jiným účelům a plyn je prodáván dalším odběratelům, nelze v tomto případě zastropování použít,“ konstatoval Martin Kupka.

Ceny jízdného

Kvalitu tuzemské MHD ocenil také další diskutující, hlavní ekonom Trinity Banky Lukáš Kovanda. Pozastavil se však nad cenami jízdného, které nekorespondují se současnou ekonomickou situací a prudkým zdražováním ve všech ostatních oblastech. „Pro mě je zázrak, že navzdory zdražování, které pociťujeme napříč ekonomikou, zrovna městská hromadná doprava, a není to pouze v Praze, ale také v dalších velkých městech, by ani v příštím roce neměla zdražovat,“ konstatoval Lukáš Kovanda. Se zvýšením nákladů dopravních podniků pomůže právě zmiňované zastropování cen energií a navýšení kompenzací od zřizovatelů, tedy obcí a měst. „Od energetických společností a bank, které budou zatížené mimořádnou daní, stát vybere dle mých odhadů přes 100 miliard korun. A právě i peníze z těchto daní a mimořádných odvodů pomůžou udržet cenu MHD tak rekordně nízko,“ dodal ekonom Lukáš Kovanda.

Poplatky z obnovitelných zdrojů energie

Zástupci dopravních podniků se dozvěděli dobrou zprávu ohledně odpuštění poplatků z obnovitelných zdrojů energie (POZE). Novela zákona o POZE totiž čekala na posvěcení od Evropské komise, ke kterému v listopadu došlo. Nyní se čeká na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které musí připravit kompenzační mechanismus vrácení POZE dopravcům a dát ho ke schválení vládě. Martin Kupka naznačil, že ke schválení by mělo dojít v nejbližší době a pozitivní je, že navráceny budou poplatky odvedené za celý letošní rok.

Bezemisní vozidla

Návrh na změnu zákona o POZE podal v loňském roce poslanec Martin Kolovratník, který byl dalším účastníkem diskuze. Vyjádřil se mimo jiné k povinným kvótám na nízkoemisní vozidla pro dopravní podniky. „Ambice mít v roce 2025 téměř polovinu bezemisních vozidel mi připadá v aktuální situaci jako úplný nesmysl.“ Že mají dopravci z tohoto nařízení obavy, potvrdil i předseda SDP ČR. „Ta myšlenka je samozřejmě bohulibá, ale stojí to významné finanční prostředky. Pořízení bezemisního vozidla, stojí mnohonásobně více než u konvenčního vozu městské hromadné dopravy. Nyní můžeme využít integrovaný regionální operační program, ze kterého můžeme čerpat části finančních prostředků na obnovu a modernizaci těchto nízkoemisních a bezemisních vozidel, ale co bude po roce 2027, to nikdo neví a rozpočty dopravních podniků nejsou v současné době schopné utáhnout tyto investice do budoucna a dlouhodobě,“ potvrdil Tomáš Pelikán.

Jednotná jízdenka

Dalším tématem, o kterém mluvil ministr dopravy, byla jednotná jízdenka. Ta už dnes funguje v osobní železniční dopravě. „Chtěli bychom v krátké době najít řešení na odstranění překážek v ticketingu tak, aby cestující mohli napříč všemi dopravními systémy v republice jezdit jen s jednou jízdenkou. Bude k tomu potřeba velká součinnost právě dopravních podniků, ale věřím, že díky tomu přilákáme více cestujících do veřejné dopravy, což je zodpovědné vůči životnímu prostředí i vůči budoucím generacím,“ zhodnotil Martin Kupka.

Ve druhém bloku konference diskutovali odborníci o možném vývoji technologií v MHD v blízké i vzdálené budoucnosti. Třetí blok byl věnovaný průzkumům spokojenosti zákazníků ve veřejné dopravě a marketingovým nástrojům, které dopravcům mohou nové cestující přilákat.

TZ SDP ČR