České dráhy hledají dodavatele bateriových vlaků

Těsně před Vánoci vypsaly České dráhy zadávací řízení na dodání a servis vlaků napájených z trakčního vedení a také z velkokapacitních baterií. Pro provoz v Moravskoslezském kraji poptávají patnáct vlaků s dojezdem nejméně 80 kilometrů v bateriovém režimu. V budoucnosti plánují pořízení dalších bateriových vlaků pro různé regiony České republiky.

„Mezi regionálními objednavateli dopravy se zvyšuje zájem snižovat emise skleníkových plynů a zkvalitňovat dopravní obslužnost. Oboje splňují elektrické jednotky s bateriemi. Na elektrifikovaných úsecích jsou napájeny přímo z troleje a na neelektrifikovaných tratích zajišťuje pohon elektřina akumulovaná v baterii. Plán nasadit bateriové vlaky je nejdál v Moravskoslezském kraji, pro který se nyní chystáme nakoupit 15 bateriových jednotek,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

„Novými vozidly pak budeme jezdit bez přestupu mezi elektrifikovanými i neelektrifikovanými tratěmi. Cestujícím odpadnou přestupy mezi elektrickou a motorovou soupravou. Díky tomu nabídneme přímé spoje bez přestupu z různých koutů kraje, například z Krnova nebo Budišova nad Budišovkou, přímo do centra Ostravy a zároveň nahradíme motorové vlaky a snížíme emise skleníkových plynů,“ vysvětluje výhody bateriových vlaků Michal Krapinec.

České dráhy chtějí koupit 15 jednotek ve dvousystémovém provedení pro napájení z troleje 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC a navíc z baterie (BEMU 140 AC/DC). V budoucnu plánují pořizovat také další typ bateriových vlaků s napájením pouze 25 kV 50 Hz AC a z baterie (BEMU 140 AC) pro regiony s jednou napájecí soustavou.

„Bateriové jednotky nabídnou cestujícím veškerý komfort, který je u našich moderních vlaků běžný. Půjde o bezbariérová, nízkopodlažní vozidla s klimatizovanými oddíly, nejméně 135 místy k sezení v 1. a ve 2. třídě, prostorem pro osoby na vozíku, kočárky a jízdní kola, vybavená moderním audiovizuálním informačním systémem, zásuvkami pro napájení elektroniky cestujících nebo Wi-Fi,“ doplňuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu, požadavky na komfort nových vlaků.

Bateriové jednotky budou vybaveny zabezpečovacím a komunikačním systémem ETCS a GSM-R. Při napájení z troleje budou mít maximální rychlost 160 km/h a z baterie 120 km/h. Baterie musí umožnit dojezd nejméně 80 kilometrů. Jednotky budou vybaveny systémem rekuperace, který umožní elektřinu vyrobenou při brzdění vracet zpět do trakční sítě nebo do baterií. Díky tomu se sníží energetická náročnost nových vlaků. Požadovaná je schopnost provozu několika spojených jednotek v jednom vlaku řízeném jedním strojvedoucím. Nasazení prvních bateriových vlaků se předpokládá v roce 2025. Předpokládaný objem investice zahrnující pořízení vlaků, vybraných náhradních dílů a servis po dobu 15 let je 3,4 miliardy Kč.

České dráhy plánují v rámci Strategie 2030 investovat do obnovy vlaků do roku 2030 až 100 miliard korun. V současné době mají objednáno 110 elektrických jednotek RegioPanter, 76 motorových jednotek PESA, 20 devítivozových expresních souprav ComfortJet a 50 elektrických lokomotiv Siemens Vectron pro rychlost 230 km/h. Na linkách s novými vozidly sleduje národní dopravce rostoucí zájem o cestování.

TZ ČD