Uzavření stanice Jiřího z Poděbrad a výluka na lince C

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) bude letos pokračovat v realizaci dvou rozsáhlých investic v metru – ve výstavbě výtahů ve stanici Jiřího z Poděbrad a její modernizaci, jakož i v rekonstrukci stropní desky nad stanicí Florenc C. Na Jiřího z Poděbrad DPP začne od této soboty s výměnou stávajících eskalátorů, proto bude stanice od 14. ledna 2023 od zahájení provozu na zhruba deset měsíců uzavřena, vlaky jí budou pouze projíždět. O tomto víkendu bude DPP ukládat do stropu nad stanicí Florenc C dalších sedm nových předepjatých nosníků, proto bude po celou sobotu 14. ledna a neděli 15. ledna 2023 obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská.

Práce na stavbě kaskády výtahů ve stanici metra Jiřího z Poděbrad a její modernizaci, které zde DPP a zhotovitelé, společnosti STRABAG a AŽD Praha, zahájili na začátku září 2021, se nyní dostávají do další fáze. DPP i zhotovitelé naplánovali výměnu stávajících eskalátorů na nové, moderní a energeticky úspornější, kterou zahájí už tuto sobotu 14. ledna 2023. Dále je vyhloubena šachta pro výtahy z uliční úrovně do přestupní chodby, ale i přestupní chodba jako taková. Zhotovitelé v těchto dnech dokončují ražby šachty, která vede z konce přestupní chodby k nástupišti a blíží se prorážce do stanice. Ta proběhne ve druhé polovině února.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stanici pouze s jedním výstupem, bude nutné ji na nezbytně dlouhou dobu pro veřejnost uzavřít včetně vestibulu a podchodů. Výměna eskalátorů potrvá zhruba deset měsíců. Uzávěru stanice DPP a zhotovitelé využijí na další stavební práce. Na nástupišti i v eskalátorovém tunelu mimo jiné provedou sanace průsaků vody, připraví konstrukce pro podhledy, vymění průsaky poškozené kamenné obklady, odstraní stávající osvětlení a nainstalují nové, úsporné na bázi LED technologie, které bude zabudováno v podhledech. Tím nástupiště postupně dostane svůj původní vzhled, jaký měla při zahájení provozu. Kromě toho odstraní přístřešky nad výstupy z vestibulu stanice na náměstí Jiřího z Poděbrad u Slavíkovy a Vinohradské ulice. Pokud budou práce postupovat podle harmonogramu, DPP předpokládá otevření stanice a zprovoznění nových eskalátorů na přelomu letošního října a listopadu.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – UZAVŘENÍ STANICE METRA JIŘÍHO Z PODĚBRAD

Z důvodu rekonstrukce bude od soboty 14. ledna 2023 přibližně na deset měsíců uzavřena stanice Jiřího z Poděbrad na lince A, vlaky stanicí pouze projíždějí. Současně bude uzavřen vestibul a podchody stanice.

Jako náhradní dopravu DPP doporučuje v oblasti stanice Jiřího z Poděbrad využít pravidelné linky povrchové dopravy. Tramvajové linky č. 11 a 13 zajišťují spojení ke stanicím metra Flora i Muzeum na lince A, nebo také až ke stanici I. P. Pavlova na lince C. Pro dopravu ke stanicím metra Náměstí Míru na lince A, nebo I. P. Pavlova na lince C lze také využít tramvajové linky č. 10 a 16 ze zastávky Vinohradská vodárna v Korunní ulici, která je od vestibulu stanice metra Jiřího z Poděbrad vzdálena zhruba 200–250 metrů.

Změny zastávek autobusů

Pro linku č. 101 se od 10. ledna 2023 do odvolání (předpoklad do ukončení uzavírky stanice metra) přemísťuje zastávka Jiřího z Poděbrad (směr Viktoria Žižkov) přibližně o 50 metrů vpřed ke křižovatce západní a severní strany náměstí Jiřího z Poděbrad. Původní autobusová zastávka je součástí zařízení staveniště a bude sloužit pro vykládku a nakládku stavebního materiálu a zařízení. V této souvislosti je posunutý přechod pro chodce ve Slavíkově ulici blíže k zastávce autobusu.

Opatření pro chodce

Během celé doby uzávěry stanice nebude možné využívat vestibul a podchody stanice metra, po tuto dobu v nich logicky nebudou fungovat ani obchody. Vinohradskou, Slavíkovou ulici a ulici U Vodárny bude možné přecházet pouze po přechodech pro chodce, které budou vytvořeny na každé straně křižovatky těchto ulic. Průchod z parku na samotném náměstí Jiřího z Poděbrad směrem k přechodům pro chodce na křižovatce ulic Vinohradská, Slavíkova a U Vodárny bude umožněn kolem fontány, mezi zábory kolem výstupů z metra ve Slavíkově ulici a ve Vinohradské ulici.

Opatření pro automobilovou dopravu

V první etapě do 31. května 2023 bude ve Slavíkově i Vinohradské ulici ve směru do centra v přilehlé části stavby, tj. kolem výstupů z vestibulu do uliční úrovně, zabrán jeden jízdní pruh. Obě ulice nicméně po celou dobu stavby zůstanou pro automobily průjezdné. Na Vinohradské ulici se bude jezdit po tramvajové trati, ve Slavíkově pak bude stavbu nutné objíždět pruhem v protisměru dle lokálního dopravního značení. Ve druhé etapě od 1. června 2023 do konce výluky bude zábor ve Vinohradské ulici zmenšen, automobily budou ve směru do centra jezdit opět ve svém pruhu mimo tramvajovou trať.

REKONSTRUKCE STROPNÍ DESKY NAD STANICÍ METRA FLORENC C

V letošním roce bude DPP pokračovat s výměnou starých předepjatých nosníků za nové, tj. v rekonstrukci stropní desky nad stanicí metra Florenc C. Při manipulaci s nosníky je z bezpečnostních důvodů na nezbytně dlouhou dobu přerušen provoz metra na lince C. DPP v letošním roce plánuje podle harmonogramu prací celkem osm víkendových výluk kvůli odstraňování starých či pokládce nových předepjatých nosníků. První z nich proběhne o tomto víkendu, další pak DPP plánuje v únoru a březnu.

V sobotu 14. ledna a v neděli 15. ledna 2023 bude DPP do stropní konstrukce nad stanicí metra Florenc C ukládat osm nových nosníků. Z tohoto důvodu bude po celý víkend obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská. DPP během výluky zavede stejná dopravní opatření a náhradní tramvajovou dopravu, jako tomu bylo v případě této investiční akce v loňském roce.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – Výluka metra C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská

Náhradní tramvajová doprava (v denním provozu)

Zavedeny jsou linky:

  • XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště.
  • 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice (v úseku Kobylisy – Sídliště Ďáblice pouze vybrané spoje).

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se (pro oba směry) zastávky Vltavská na předmostí Hlávkova mostu a Hlavní nádraží v Opletalově ulici.

TZ DPP