Zlín zápasí se zpožděním dodávek trolejbusů

Město Zlín, stejně jako Praha a Jihlava, marně čeká na dodávku trolejbusů. V případě Zlína jde o čtyři nové bateriové trolejbusy, jejichž dodání má zpoždění více než dva měsíce.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) neúspěšně očekává dodání čtyř nových bateriových trolejbusů od výrobce SOR Libchavy s elektrovýzbrojí Cegelec. Sjednaný termín dodání byl 1. března 2023.

Ředitel Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. (DSZO) k situaci uvedl: „Dodavatel s DSZO komunikuje. Podle něj je důvodem zpoždění nedostatek elektromateriálu.“ Vzhledem k zpoždění čelí dodavatel SOR Libchavy smluvním pokutám za každý den prodlení. Pokuty činí 0,05 procenta z celkové kupní ceny vč. DPH, maximálně však do výše 5 procent z celkové kupní ceny. To představuje 0,05 procenta z částky 49 060 055 Kč, tedy 24 530,03 Kč denně, postupně až do částky 2 453 002,75 korun.

Je důležité zdůraznit, že k datu 17. dubnu dodavatel žádnou část pokuty nezaplatil. Ačkoliv je nezaplacení pokuty částečně kryto bankovní zárukou, situace vyvolává otázky ohledně důvěryhodnosti dodavatelského řetězce, procesu projektového řízení a možných pochybení v rámci projektového řízení.

Řekni, kde ty trolejbusy jsou?

Zpožděné trolejbusy byly plánovány pro nasazení na trase původní autobusové linky č. 55 v Otrokovicích, která byla v loňském roce vybavena novým trolejovým vedením. Jejich nasazení mělo přinést významné výhody pro cestující, jako jsou zvýšená kapacita, pohodlí a přesnost jízdních řádů.

Podobné situaci se zpožděním dodávek s výzbrojí Cegelec čelí i Praha a Jihlava. V Praze měly trolejbusy začít jezdit od 16. dubna, zatímco v Jihlavě mělo šest nových vozů jezdit už v průběhu června 2022.

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.