ROPID zkouší hnízda pro jiřičky

Společně s ornitology ze spolku Pražská pastvina připravila organizace ROPID pilotní projekt umělých hnízd pro jiřičky, které se již zanedlouho po příletu z teplých krajin vrátí do Česka a budou hledat místo k ubytování. Jelikož došlo v rámci revitalizace dopravního terminálu Černý Most k odstranění loňských hnízd, nainstalovali jsme hnízda umělá na vhodnějších místech, kde nebudou narušovat hlavní budovu terminálu. Umělá hnízda na sloupech lávky jsou testem, jak ochotně se do nich budou jiřičky stěhovat a zda se je podaří odlákat mimo vlastní budovu terminálu. Jiřičky jsou chráněným druhem ptactva a čím dál víc jsou právě ohrožené likvidací hnízd, proto bychom v rámci Prahy chtěli jít příkladem. Pokud se budou nová hnízda jiřičkám líbit, můžeme jim taková přístřeší nabídnout i na dalších pražských budovách.

Spolek Pražská pastvina (www.prazskapastvina.cz), který nám pomohl vytipovat vhodné místo a zajistit samotná hnízda, se zabývá je ochranou biodiverzity na ohrožených stepích, například vrací do Prahy vyhynulého motýla okáče skalního. Pomáhá také městským částem pečovat citlivě o městské trávníky.

Organizace ROPID je pověřena Hl. m. Prahou koordinací celkové revitalizace terminálu Černý Most, spočívající v opravách jednotlivých stavebních součástí terminálu jeho vlastníky, výměně mobiliáře, doplnění moderních informačních prvků a celkového zkulturnění této dosud zanedbávané lokality do doby, než bude přikročeno k jeho celkové rekonstrukci a výraznější architektonické proměně.  

Na fotografiích jsou zachycena umělá hnízda, která jsou umístěna pod mostní konstrukcí lávky nad autobusovým terminálem ve směru od stanice metra k sídlišti Černý Most.

TZ Ropid