Vídeňská Argentinská ulice projde kompletní změnou

Argentinská ulice v Praze patří jako součást magistrály mezi místa s nejsilnějším automobilovým provozem v metropoli. I ve Vídni se místní Argentinierstraße řadí mezi významnější komunikace, brzy ji však čeká zásadní proměna, která by pro její pražskou jmenovkyni aktuálně byla nepředstavitelná. Ve Vídni totiž místo aut dostanou přednost kola, magistrát chystá přeměnu na cykloulici podle nizozemského vzoru. Novou podobu ulice a omezení prostoru pro auta si odhlasovali přímo místní obyvatelé, bonusem bude i nová zeleň a kvalitnější veřejný prostor.

Argentinské ulice v Praze a Vídni kromě názvu spojuje i řada podobností. Obě významné komunikace se nachází v širším centru města a vedou v délce kolem 1,5 kilometru severojižním směrem. Obě také leží blízko důležitých rozvojových území. Provoz v nich průběžně narůstá a jejich název proto bývá mezi obyvateli obou metropolí často skloňován. Tím však výčet podobností v zásadě končí.

V Praze se jedná o součást severojižní magistrály; ulice v nejširších místech dosahuje šesti pruhů, v nichž dominuje individuální automobilová doprava směřující do vzdálenějších čtvrtí. Vídeňskou Argentinierstraße vedoucí v klasické činžovní zástavbě využívají obyvatelé rakouského hlavního města jako nejpřímější spojnici mezi centrem a hlavním nádražím, respektive jižnější částí metropole. Místo za volantem při tom však sedí za řídítky bicyklů. A protože kapacita cyklistům přestala stačit – za loňský rok jich zde Vídeň napočítala přes milion –, zahájí město zásadní proměnu celé ulice. Debata začala před deseti lety a zejména v rozhodujících okamžicích posledního roku do ní rozhodující mírou promluvili místní obyvatelé.

Chceme méně aut, rozhodli místní

Před rokem, v dubnu 2022, dostali obyvatelé Argentinierstraße a okolní čtvrti po informační kampani možnost hlasovat o tom, jaké další parametry vedle zlepšení dopravní bezpečnosti a podmínek pro jízdní kola by budoucí podoba ulice měla především splňovat. Z více než 1 200 platných odpovědních lístků a online dotazníků vyplynulo, že pro místní obyvatele jsou na stupnici od 1 do 4 klíčové zelené plochy, ochlazení a méně asfaltu (průměrná hodnota 1,94), následované zklidněním dopravy a snížením tranzitu (2,37) společně s větším prostorem pro chůzi, širšími chodníky či lavičkami pro trávení volného času (také 2,37). Nejnižší váhu, a to s výrazným odstupem, přisoudili místní co nejvyššímu počtu parkovacích míst (3,32). Poznatky z ankety následně vídeňská samospráva zohlednila při tvorbě konceptu budoucí podoby Argentinierstraße a obyvatelé dostali opět možnost hlasovat, tentokrát o preferovaném návrhu budoucího uspořádání ulice.

Pro červnové hlasování představila Vídeň dva návrhy. Varianta A se držela stávající podoby ulice a předpokládala spíše jen rozšíření cyklopruhů při zachovaném rozdělení ulice na automobilový pruh, cyklopruhy a chodníky. Inovativnější varianta B navrhovala přeměnu automobilového pruhu na zklidněný dopravní pruh sdílený cyklisty i řidiči, ovšem s preferencí jízdních kol. Sloučením obou druhů dopravy mohlo zároveň vzniknout více místa pro chodce, parkující vozy i zeleň. Hlasování se tentokrát zúčastnilo dokonce přes 10 000 obyvatel Argentinierstraße a blízkého okolí, kteří valnou většinou 85,5 procent hlasovali pro inovativnější druhý návrh. Zástupci radnice místní městské části, magistrátu i vídeňské agentury pro mobilitu proto získali jednoznačné zadání, s nímž vstoupili do poslední fáze vytváření konkrétního návrhu.

Červený koberec pro cyklisty, sezení a stín pro kolemjdoucí

Nyní, na přelomu letošního dubna a května, představila vídeňská samospráva detailní plány a vizualizace, na jejichž přípravě se podílel i nizozemský dopravní expert a městský plánovač Sjors van Duren. Vídeňská Argentinierstraße se promění na cykloulici nizozemského stylu a nabídne zklidnění dopravy, více zeleně i prostoru pro chodce a trávení volného času. Cyklisté získají vlastní, široký a červeně zabarvený prostor, budou zde mít přednost a budou moci jezdit v obou směrech vedle sebe. Auta zde budou pouze hosty, cyklisté nesmí být omezováni ani ohrožováni. O zklidnění automobilové dopravy se postarají i změny v jednosměrném provozu a stavební opatření, například zvýšené nájezdy z křižujících ulic na novou Argentinierstraße. Křižovatky se také stanou přehlednějšími. Naopak na samotném cyklistickém pruhu nebudou žádné výškové změny. Obrubník oddělí chodník a parkovací místa od vozovky malou 3cm hranou, po obou stranách červené vozovky se také objeví přibližně 40cm průběžný dlážděný pás, který pomůže udržet bezpečný odstup mezi pěšími a cyklisty, respektive cyklisty a parkujícími automobily.

Projektanti také počítají se stovkou zelených záhonků, šedesáti novými stromy a mnoha vzrostlými keři. Plocha asfaltu se zmenší asi o 1 000 m2, naopak přibydou lavičky, sedací mobiliář, stínící a vodní prvky nebo pítka. Lepší klima v horkých dnech má zajistit i světlejší dlažba. Radnice věří, že díky zkvalitnění veřejného prostoru se modernizovaná ulice stane živou tepnou okolní čtvrti. Představení detailního návrhu Vídeň doprovodila i informačními dny a opět obyvatelům umožnila přímo na místě hovořit s plánovacími týmy. Po zapracování zpětné vazby a finalizaci návrhu vídeňská samospráva během léta připraví výběrové řízení na realizaci změn. Přestavba by měla začít na podzim a trvat jeden rok. Argentinierstraße je součástí hlavního cyklistického tahu z centra Vídně k hlavnímu nádraží a dále až k jižní hranici města. Velkou část devítikilometrové trasy chce město během pár let vylepšit a rozšířit, v plánech trasa figuruje jako takzvaná jižní cyklodálnice neboli – řečeno pražskou terminologií – jižní cyklomagistrála.

TZ město Vídeň