Dobří sousedé. Memorandum Letiště Praha a Městské části Praha 6

Vzájemný respekt, otevřenost a vstřícnost za budoucí rozvoj obou stran v pátek podpisem memoranda o spolupráci uzavřeli zástupci Letiště Praha a Městské části Praha 6. Společně chtějí řešit a optimalizovat zejména vlivy, které jsou způsobené provozem letiště a zlepšovat životní podmínky a prostředí, na něž má provoz na letišti vliv.

„Letiště Praha bude, na základě praktických zkušeností ostatních evropských letišť, udržovat určité postupy za účelem snížení hluku z leteckého povozu. Jde například o eliminaci starších a hlučných typů letadel z provozu a povolení nočního provozu na Letišti Václava Havla Praha pouze nejtišším typům letadel, která splňují limity stanovené v Mezinárodní úmluvě o civilním letectví a v konkrétním předpisu L16,“ říká k potvrzené spolupráci Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Zároveň po případném zprovoznění a kolaudaci paralelní dráhy s hlavní vzletovou a přistávací dráhou bude dnešní vedlejší dráha 12/30 změněna na pojezdovou dráhu a nebude využívána pro vzlety a přistání letadel.

„Městská část Praha 6 vnímá potřebu Letiště Praha rozvíjet leteckou dopravu v České republice, a proto vítám projekty, které přinesou snížení negativního vlivu leteckého provozu právě na území a občany městské části. Stejně tak si cením i dlouhodobé podpory jazykového vzdělávání žáků základních škol,“ dodává Jakub Stárek, starosta Městské části Praha 6.

Letiště Praha a Městská část Praha 6 společně podporují výstavbu kolejového spojení letiště s centrem hlavního města Prahy, které bude šetrné k životnímu prostředí a zajistí dostatečnou přepravní kapacitu. Společnou podporu má i dostavba severní části silničního okruhu kolem Prahy, který výrazně ulehčí pozemní dopravě uvnitř městské části.

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu na dobu pěti let.

TZ Praha 6 a Letiště Praha