Více než 1 500 vozidel ČD nabízí klimatizaci

Přibližně každé druhé vozidlo pro přepravu cestujících v parku Českých drah je vybaveno klimatizací. V roce vzniku Českých drah přitom dopravce klimatizovanými vozy vůbec nedisponoval. Počet moderních souprav s klimatizací rychle roste. V letošním roce přibude více než 300 takových vozidel. Také v letech 2024 a 2025 budou do provozu uváděny nové klimatizované soupravy RegioPanter, RegioFox a ComfortJet. Půjde o více než 400 dalších vozů pro přepravu cestujících vybavených klimatizací.

Klimatizace vlakových souprav je dnes běžnou součástí komfortu, který nabízíme v našich spojích. Zhruba polovina všech vozidel pro přepravu cestujících je dnes vybavena klimatizací a tento počet každoročně roste o stovky dalších moderních vozidel. Soupravy expresních linek jsou standardně řazeny z klimatizovaných vozů a také ve většině rychlíků jsou zařazeny vozy s klimatizací. Klimatizované soupravy jsou nyní zcela běžné také v regionální dopravě. Jen CityElefanty, RegioPantery, RegioSharky a další moderní vozidla nabízejí klimatizované interiéry ve více než 700 vozidlech,“ Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro servis.

Každá klimatizační jednotka ve vozidle prochází pravidelný servisem předepsaným výrobcem. Navíc je v údržbovém plánu Českých drah stanovena mimořádná prohlídka klimatizací před začátkem letní sezóny. Ta je zaměřena na kontrolu neporušenosti chladicího systému, úplnosti a správného množství chladícího media a ověření samotné funkčnosti. O klimatizace ve vlacích se stará vyškolený a odborně způsobilý tým zkušených servisních techniků v centrech údržby Českých drah po celé republice.

Přesto může v některých případech dojít k poruše klimatizační jednotky, popřípadě může být ve voze teplota, která cestujícím nevyhovuje. V takovém případě je třeba se obrátit na vlakový doprovod, který může odstranit drobné poruchy, např. „spadlý“ jistič, a v určitém rozsahu může teplotu ve velkoprostorovém oddíle regulovat. V klasickém oddíle může teplotu regulovat přímo cestující. Teplota uvnitř klimatizovaných vozidel je řízena automaticky na základě vnější teploty. Vnitřní teplota je dodavateli nastavena na  střední úroveň 22°C a lze ji upravit o cca +/- 2 °C. Při dosažení vnější teploty 30 °C a více udržuje klimatizace vnitřní teplotu zhruba o 8 °C méně oproti vnějšímu prostředí. Uvedený teplotní rozdíl je udržován také s ohledem na doporučení lékařů.

V případě poruchy klimatizace zajistí vlakový doprovod oznámení závady depu, kde ji po příjezdu soupravy odstraní. Nefunkční klimatizace však není vždy důsledkem poruchy. Na elektrifikované síti v České republice se nachází poměrně velký počet míst, kdy musí být napájení vlaku z troleje vypnuté. V takovém případě dochází k odstavení klimatizační jednotky. Ke stejnému odstavení klimatizace dochází i při výměně lokomotivy. Po obnovení přívodu elektřiny se klimatizace do několika minut znovu spustí (řídicí jednotka zajistí postupné odpojení a následně spuštění klimatizace, kdy dochází např. k vyrovnání tlaků v systému atp.). Za běžné situace není provoz klimatizace významně ovlivněn, ale ke snížení jejího účinku může dojít v případě, kdy dojde k nakumulování podobných míst v krátkém časové odstupu, např. v oblasti výluk.

Jak poznat klimatizované vozy?

Vozidla vybavená klimatizací jsou obvykle označena u nástupních dveří nebo v interiéru symbolem lomítka, kdy v horní části je obrázek sluníčka a v dolní sněhové vločky.

TZ ČD