Vlaky Českých drah jezdí s vyšší přesnosti

Spoje Českých drah jezdí nejpřesněji za posledních 7 let. V první polovině roku jezdily vlaky národní dopravce s přesností 88,8 %. Pokud bychom přihlédli pouze k příčinám zpoždění vzniklých na straně Českých drah, pak by přesnost byla 98,9 %. Spolehlivost a přesnost českých vlaků je tak srovnatelná se situací v jiných evropských zemích.

V letošním roce se nám daří jezdit mnohem přesněji a spolehlivěji než v uplynulých letech, a to přesto, že na železniční infrastruktuře stále probíhá řada velkých stavebních prací a množství dalších omezení a výluk. Celkové plnění jízdního řádu bylo o jeden až jeden a půl procentního bodu vyšší než nejlepší hodnoty v uplynulých sedmi letech. Ve srovnání s loňskem jezdíme dokonce o více než čtyři procentní body lépe. Také přesnost vlaků zohledňující pouze zpoždění způsobená Českými drahami je nejvyšší za uplynulých sedm let. V přesnosti vlaků tak patříme mezi přední evropské země,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

České dráhy v 1. polovině roku vypravily 1 217 296 vlaků, z toho včas jelo 1 093 002 spojů. Za vlaky jedoucí včas jsou považovány vlaky s průměrným zpožděním do 5 min. Měřeny jsou veškeré časové údaje jízdního řádu (časy odjezdů z výchozích stanic, v nácestných stanicích časy příjezdů i odjezdů a příjezdy do konečných stanic vlaků; u mezinárodních vlaků jsou dále měřeny časy průjezdů státní hranice ČR). Ve statistice je tak zpracováno několik milionů časových údajů.

Ze všech případů zpoždění připadá odpovědnost za zdržení vlaků na České dráhy pouze ve 13 % případů. Za 19,4 % zpožděných vlaků může provozovatel dráhy a 67,7 % zpoždění vzniká z ostatních důvodů. Při detailnějším pohledu na příčiny zpoždění se dozvíme, že nejčastěji dojde ke zpoždění v důsledku sledu vlaků (27 %), např. při křižování vlaků na jednokolejných tratích. V Česku je jich oproti zahraničí více a podílejí se na naší železniční síti zhruba ze tří čtvrtin. Druhou nejčastější příčinou zpoždění vlaků je čekání na přípoj (20,6 %) tak, aby byly v maximálním rozsahu zachovány návaznosti a cestující se dostali do dvé cílové stanice bez komplikací, co nejdříve bez čekání na následující vlaky. Třetí nejčastější příčinou zdržení vlaků jsou výluky. Ty se podílejí na zdržení vlaků ve 14,1 % případů. Nezanedbatelný je i podíl zpožděných vlaků přijíždějících ze zahraničí. V rámci všech zpožděných vlaků se jedná o 4,5 % spojů, přestože v celkovém počtu je mezistátních spojů relativně malý počet.

TZ ČD