Škoda Group navázala partnerství s TATA AutoComp Systems ve výrobě komponentů pro indickou železnici

Posílení pozice na zahraničních trzích a rozšíření přítomnosti mimo Evropu – to je jeden z cílů obchodní strategie Škoda Group. Proto Škoda Group, přední evropský výrobce komponentů a vozidel pro veřejnou dopravu, podepsala memorandum o porozumění („memorandum“) se společností TATA AutoComp Systems, indickým dodavatelem produktů a služeb pro výrobce a dodavatele originálního vybavení automobilů. Tato dohoda stanoví rámec pro strategický joint venture zaměřený na výrobu komponentů pro rozvíjející se indický železniční trh a veřejnou mobilitu. Indie se svým rozsáhlým a rostoucím trhem představuje obrovskou příležitost pro růst a expanzi. Prostřednictvím partnerství s tradiční a známou indickou společností se Škoda Group snaží využít indický potenciál k dosažení společného přínosu a urychlení rozvoje podnikání.

Memorandum je prvním krokem k vypracování komplexní studie proveditelnosti, která nastíní rozsah investic, očekávaný rozsah podnikání a další klíčové aspekty. Spojením odborných znalostí a zkušeností obou společností chce joint venture vytvořit pevný základ pro dlouhodobý úspěch v indickém železničním sektoru.

Spolupráce s TATA AutoComp Systems představuje zajímavou příležitost pro vstup na indický železniční a autobusový trh,“ říká Petr Novotný, President Components & Bus Mobility ve Škoda Group, a dodává: „Velký potenciál Indie spolu s kvalifikovanou pracovní silou a poptávkou na trhu dokonale zapadá do růstové strategie naší skupiny. Společně prozkoumáme nové příležitosti a vytvoříme inovativní řešení, která budou odpovídat rozvíjejícím se potřebám indického železničního průmyslu. V souladu s tím myslíme zejména na iniciativu Make in India, v jejímž rámci budeme společně podporovat růst tohoto odvětví v návaznosti na dynamické požadavky trhu.“

Společnost Tata AutoComp byla vždy průkopníkem v zavádění nejmodernějších technologií pro své zákazníky. Toto spojení se Škoda Group ještě více posílí naši přítomnost tím, že přinese nejnovější elektrická zařízení a komponenty pro indický železniční trh a trh metra a autobusů. Jsme hrdí na naše partnerství se Škoda Group, společností, která se vytrvale věnuje obsluze globálních trhů svým rozmanitým sortimentem železničních komponentů,“ uvedl Arvind Goel, předseda představenstva společnosti Tata AutoComp.

Vývoj a výroba elektrických zařízení a komponentů je jedním ze základních pilířů Škoda Group. Vedle dodávek pro vlastní výrobu se Škoda snaží výrazně zvýšit objem zakázek od externích zákazníků v oblasti železniční a městské dopravy. Skupina navrhuje a vyrábí komponenty tak, aby splňovaly klíčové požadavky, jako je vysoká spolehlivost, bezpečnost, účinnost, nízká spotřeba energie, robustnost, nízké náklady na životní cyklus a maximální šetrnost k životnímu prostředí.

Spojením sil s respektovaným indickým partnerem chce skupina vybudovat silnou pozici na indickém železničním trhu, podpořit hospodářský růst, tvorbu pracovních míst a technologický pokrok. „Propojení místních dovedností, znalostí a zdrojů s našimi osvědčenými výrobky a know-how přispěje k realizaci oboustranně prospěšného a udržitelného partnerství,“ dodává Petr Novotný.

TZ Škoda Group