Nový BUS pruh ve Svatovítské zrychlí autobusy do Břevnova

Jak jsem Vás informoval během léta, na Svatovítské ulici v Praze 6 byla provedena stavební příprava pro BUS pruh vedoucí z Vítězného náměstí k Prašnému mostu. Následně v polovině srpna došlo k instalaci vodorovného a svislého dopravního značení. Od té doby je BUS pruh připraven k využití pro případné dispečerské řízení dopravy autobusových linek. Od nových jízdních řádů, které vstoupí v platnost 4. 9. 2023, začnou jezdit autobusy linek 143, 149 a 180 pravidelně novým BUS pruhem.

Ve směru z Dejvické do Břevnova vjedou autobusy nově na koleje za kruhovým objezdem na Vítězném náměstí, kde vjedou do společné zastávky s tramvajemi. Vznikne tak mnohem pohodlnější přestup mezi jednotlivými linkami MHD. Doufejme, že kapacitně tato zastávka zvládne pojmou tramvaje i autobusy. Následně pojedou autobusy po kolejích v BUS pruhu až před křižovatku na Prašném mostě. Zde sjedou do automobilových pruhů, aby křižovatkou projely v odbočujícím pravém jízdním pruhu a nezdržovaly tramvaje v této křižovatce, které potřebují převážně odbočovat vlevo. Pokud by zůstávaly autobusy na kolejích, zásadně by se zhoršila propustnost křižovatky pro spoje MHD.

Za křižovatkou autobusy opět vjedou na tramvajové těleso a do společné zastávky Prašný most. Změna vedení autobusů v BUS pruzích si vyžádá zrušení autobusové zastávky Kafkova, jejíž náhradou bude nová zastávka Vítězné náměstí.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.