Kam zmizela efektivita Ústředních dílen DPP? Od zahraničních zakázek k externím firmám

Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) se zaměřuje na modernizaci vozů T3R.P na T3R.PLF. Přestože by měl DPP mít dostatečné kapacity, aktuální situace ukazuje, že tomu tak není.

Ačkoliv v letech 2020-2022 Dopravní podnik hl. m. Prahy nezrekonstruoval do provozního stavu žádný vůz T3R.P na T3R.PLF, letošní rok se zdá o něco optimističtější. Byla totiž dokončena rekonstrukce pětice vozu, které už jsou v provozu. V letech 2024-2027 pak chce Dopravní podnik Praha (DPP) každý rok modernizovat dva vozy vlastními silami a jeden vůz je naplánován na rok 2028. Více však spoléhá na externí dodavatele. U externí firmy plánuje ve stejném období modernizovat každý rok deset tramvají a v roce 2028 další dva.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že externí modernizace by mohla být finančně nákladnější, není tomu tak. Cena za modernizaci jednoho vozu je stejná – ať už je provedena v Ústředních dílnách DPP či externě, činí 15 milionů korun bez DPH. „Hlavním důvodem, proč využíváme služeb externích firem, je naše omezená kapacita v Ústředních dílnách,“ objasňuje Daniel Šabík, Vedoucí odboru Komunikace ve společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Kapacitní problémy jsou patrné také v Opravně tramvají, kde je zaveden pouze jednosměnný provoz. Ve výsledku to znamená, že dílny jsou většinu času nevyužité. Přestože by DPP rád zavedl dvousměnný provoz v některých klíčových oblastech, není to v současné situaci možné. „Narážíme na nedostatek odborníků a kvalifikovaného personálu na pracovním trhu v Praze a okolí v takovém počtu, abychom mohli i s rezervou obsadit celou druhou směnu,“ uzavírá Šabík. Je jasné, že pokud by takhle fungovala jakákoliv soukromá firma, dlouho by se na trhu neudržela.

Na to reagoval v Dopravním podcastu i bývalý náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr. „V roce 2021 jsme vyměnili ředitele opraven, a poté se spousta věcí změnilo. Ale než do celého procesu proniknete a zjistíte, kdo je kde brzdou, tak to chvilku trvá,“ řekl.

Přitom z minulosti víme, že Ústřední dílny Dopravního podniku Praha byly schopny zvládnout komplexní modernizace tramvajového vozového parku, a to nejen místních vozů jako T3RPLF či KT8N, ale i zakázky pro zahraniční města. Například modernizace tramvají KT8D5 pro Strausberg, střední opravy tramvají KT4D pro Postupim nebo výměnné agregáty elektrických výzbrojí pro německé provozovatele jako Berlín, Drážďany či Geru.

Je jasné, že současný ředitel musel dílny převzít opravdu „za pět dvanáct“ vzhledem k tomu, že ani o dva roky později se nedaří postavit je na nohy.

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.