Seminář o projektování tramvajových tratí přilákal desítky odborníků

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) uspořádalo ve středu 6. září 2023 seminář s názvem Projektování tramvajových tratí určený pro projekční firmy, které se zabývají projektováním tramvajových tratí v ČR. Seminář se uskutečnil na půdě Vysokého učení technického v Brně. Projektování tramvajových tratí je velmi specifický obor z hlediska legislativy, typů konstrukcí i technologických postupů. Experti na tuto problematiku z dopravních podniků se pravidelně schází v rámci odborné skupiny Tramvajové tratě při SDP ČR.

Naším cílem bylo seznámit projektanty se specifiky projektování rekonstrukcí a staveb tramvajových tratí, a zvýšit tak kvalitu projektů. Informovali jsme je také o aktuálních a připravovaných normách pro tramvajové tratě,“ řekl Daniel Morys, předseda odborné skupiny Tramvajové tratě při SDP ČR, který je současně generálním ředitelem Dopravního podniku Ostrava.

Účastníky semináře byli zástupci ze šestnácti projekčních firem, pěti provozovatelů tramvajových drah (Dopravní podnik města Brna, Dopravní podnik Ostrava, Dopravní podnik hl. města Prahy, Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou a Dopravní podnik města Olomouc), Drážního úřadu, Ústavu železničních konstrukcí a staveb Fakulty stavební při VUT Brno a samozřejmě SDP ČR. Celkově se semináře zúčastnilo přes 60 odborníků.

Seminář s tímto zaměřením jsme pořádali poprvé a od projektantů máme výhradně pozitivní reakce. Dozvěděli se užitečné informace, které pro ně jsou přínosné. My doufáme, že bude mít akce pozitivní dopad i na samotné dopravní podniky, tedy že dodávané projekty na tramvajové tratě budou v nejvyšší kvalitě,“ dodal Daniel Morys.

TZ SDP ČR