Novela zákoníku práce komplikuje dopravním podnikům zaměstnávání řidičů na dohodu

Od října vstoupila v platnost novela zákoníku práce, která přináší řadu nových povinností pro zaměstnavatele. Na změny už musely dopravní podniky zareagovat, neboť velká část novely platí již od 1. října. Novela zkomplikuje dopravním podnikům zaměstnávání řidičů na dohody, díky kterým vykrývají nedostatek kmenových řidičů. O zavedeních nových povinností do praxe jednali zástupci dopravních podniků v rámci Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR).

Doprava, a především doprava osob, je velmi specifický obor, a v první řadě služba cestujícím. Na řidiče a další provozní profese klade vysoké nároky. Pro dopravu obecně platí, že nemalá část výkonů je řešena prací na dohodu. Nově platná ustanovení nám přidávají další povinnosti, které nebude úplně jednoduché ve 100 % naplnit,“ řekl Radim Rovner, který je předsedou odborné skupiny Personalistika SDP ČR a současně ředitelem Dopravního podniku města Jihlavy.

Kromě rozšíření informační povinnosti, úpravy práce na dálku nebo změny v doručování písemností, se poměrně zásadně mění práce tzv. dohodářů. S odloženou účinností od 1. ledna 2024 přibude nárok těchto zaměstnanců na dovolenou za obdobných podmínek jako u pracovního poměru.

Toto téma bylo hlavním bodem jednání odborné skupiny Personalistika, které se konalo 11. a 12. října 2023 v Tisé u Děčína pod patronátem Dopravního podniku města Děčín. Právní rozbor novinek i řadu konkrétních doporučení poskytl přítomným personalistům, kteří zastupovali sedmnáct dopravních podniků, JUDr. David Borovec ze společnosti Borovec Legal.

TZ SDP ČR, foto MHD86