Více než 50% růst – Flix ohlásil nejúspěšnější první pololetí v historii společnosti

Hospodářské výsledky za první pololetní letošního roku dnes oznámila technologická společnost v oblasti přepravy osob Flix. Od ledna do konce června 2023 cestovalo více než 36 milionů cestujících po celém světě autobusy FlixBus, Greyhound a Kamil Koç a vlaky FlixTrain, což odpovídá 53% nárůstu objemu přepravy oproti roku 2022. Celkové příjmy skupiny Flix dosahují 860 milionů euro, což představuje nárůst o 54 % ve srovnání s 557 miliony euro mezi lednem a červnem předchozího roku. První pololetí roku 2023 tak bylo nejúspěšnějším prvním půlrokem v historii společnosti. Flix také vykázal výsledky EBITDA ve výši 26 milionů euro (nárůst o 85 milionů euro ve srovnání s předchozím rokem) a odpovídající marži ve výši 3 %.

Flixu se úspěšně daří dosáhnout udržitelného a ziskového růstu,“ říká André Schwämmlein, generální ředitel a spoluzakladatel Flixu. „Jsme na dobré cestě ve všech segmentech a v prvním pololetí jsme byli schopni výrazně rozšířit naši nabídku na mnoha trzích. Flix je příkladem úspěšné globální technologické společnosti.“

Společnost letos mimo jiné spustila první linky do Finska a Řecka a výrazně rozšířila svou síť spojů v Brazílii. Flix je v současné době aktivní ve 41 zemích po celém světě. Na silnice v Chile vyjedou zelené dálkové autobusy do konce roku 2023. Za fiskální rok 2023 očekává Flix nárůst celkového obratu o více než 25 % a EBITDA marži v řádech jednotek procent.

Významný růst na všech trzích

V první polovině roku 2023 zaznamenal Flix významný růst tržeb i cestujících. Společnost také vykázala pozitivní EBITDU ve všech oblastech provozu. Údaje zahrnují autobusy FlixBus, vlaky FlixTrain a také přepravní služby pod značkou Kamil Koç v Turecku a Greyhound v Severní Americe.

Evropa

Více než 24 milionů cestujících přepravil Flix v Evropě a oznámil nárůst objemu přepravy o 75 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Tržby dosáhly 477 milionů euro, což představuje nárůst o 91 %. Jen v červnu bylo do sítě Flix připojeno přes 2 000 evropských zastávek. S prvními linkami do Finska a Řecka je do sítě zelených spojů připojena celá kontinentální část EU.

Severní Amerika

V USA, Kanadě a Mexiku využilo služeb FlixBus a Greyhound více než 5 milionů cestujících, což představuje nárůst o 33 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2022. Tržby vzrostly o 19 % na celkových 279 milionů euro.

Turecko

Více než 6,8 milionů cestujících cestovalo s dceřinou společností Flix Kamil Koç – o 14 % více než v prvním pololetí předchozího roku. Společnost zde vykázala obrat ve výši 88 milionů euro, což odpovídá růstu o 34 %. V turecké síti dálkových autobusů je připojeno více než 300 zastávek.

Mimo zmíněné trhy Flix výrazně rozšířil svou nabídku spojů v Brazílii. Do sítě bylo začleněno 35 nových měst v sedmi federálních státech, včetně Salvadoru a Fortalezy. FlixBus tak nově působí i na severovýchodě země. V Chile budou první spoje FlixBusu uvedeny do provozu do konce roku 2023 a příští rok se plánuje jejich spuštění na trhu v Indii.

I nadále Flix spoléhá na inovace v oblasti cestovních technologií

Flix se zavázal plnit vysoké standardy v oblasti digitalizace cestování prostřednictvím důsledného vývoje. Již od jara 2023 jsou online rezervační systém a další technologie od Greyhound plně začleněny do systému Flix, což cestujícím umožňuje pohodlně vyhledávat a rezervovat cesty z webových stránek nebo mobilních aplikací obou značek a propojit tak rozsáhlou síť dálkových autobusů.

Začátek obměny autobusové flotily: LNG FlixBusy v Německu 

V červnu zveřejnil Flix svou první dobrovolnou reportingovou zprávu ESG a dosáhl dalšího milníku v rámci své dlouhodobé strategie v oblasti udržitelnosti. Společnost se zavazuje k uhlíkové neutralitě v Evropě do roku 2040 a zaměřuje se na transformaci vozového parku. Prvních pět autobusů FlixBus jezdících na LNG (zkapalněný plyn) má být ve spolupráci se společností Scania v příštích měsících nasazeno na vnitrostátní německé linky. Do roku 2025 má být v provozu celkem 50 vozidel na bioplyn. Pro Flix je další transformace vozového parku jednou z hlavních priorit. Společnost hodlá být i nadále průkopníkem v oblasti alternativních systémů pohonu na dlouhé vzdálenosti.

TZ Flixbus