Dopravní podnik Praha: reakce na zvýšení limitu sedadel na podestách

Dopravní podnik Praha (DPP) se vyjádřil k nedávnému zvýšení limitu sedadel na podestách nových nízkopodlažních tramvajích z 16 na 32 sedadel. 

„Změna zadávací dokumentace (ZD) byla provedena v naprostém souladu se ZZVZ (Zákonem o zadávání veřejných zakázek). Dovoluji si doplnit, že ZZVZ nebrání účastníkům v zadávacím řízení zaslat dotazy den před nebo dokonce i v den podání nabídek,” říká Daniel Šabík, vedoucí odboru Komunikace DPP. 

Zároveň dodává, že případné navýšení počtu sedaček na podestách automaticky neznamená změnu parametru na minimální požadovanou nízkopodlažní plochu vozidla. 

Zatím stále není jasné, který z výrobců bude touto změnou nejvíce ovlivněn nebo kdo konkrétně o tuto změnu požádal. V tomto ohledu DPP upozorňuje, že nemohou zveřejnit specifické detaily v průběhu aktuálního zadávacího řízení. „Podle Zákonu o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) nemáme možnost sdělit tyto konkrétní detaily,“ zdůrazňuje Šabík.

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.