Tramvajová trať Braník-Modřany pod lupou

O pražské tramvajové trati mezi Nádražím Braník a Nádražím Modřany se v minulém roce hodně mluvilo, a to zejména v souvislosti s řadou mimořádných událostí, ke kterým došlo. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) potvrdil, že během minulého roku zaznamenal celkem čtyři incidenty na této trati, včetně srážek tramvají a nehod zahrnujících chodce.

Závažnost situace nejlépe ilustruje incident z minulého léta, kdy došlo ke srážce dvou tramvají v blízkosti zastávky Nádraží Braník směrem z centra, který byl široce medializován. Další incidenty zahrnovaly náhlý vstup chodců před tramvaj v květnu a prosinci na úseku mezi Čechovou čtvrtí a Nádražím Modřany, z nichž jeden měl bohužel smrtelné následky. V červenci došlo k zranění cestujícího, který upadl po rozjezdu tramvaje ze zastávky Černý kůň směrem do zastávky Belárie.

Přesto DPP nezavedl žádné speciální opatření, protože rozhledové podmínky pro řidiče jsou v tomto úseku dobré. „Nicméně na základě mimořádných událostí opakovaně proběhlo proškolení řidičů týkajících se právě tohoto úseku,“ uvádí Daniel Šabík, Vedoucí odboru Komunikace DPP.

Podle informací DPP nebyla nepozornost řidičů hlavní příčinou všech nehod. V případě první události došlo ke srážce tramvaje na lince 21 s tramvají stojící kvůli nutné osobní potřebě její řidičky. Další incidenty zahrnovaly situace, kdy chodci náhle vstoupili před přijíždějící tramvaj v oblastech určených pro přecházení, přičemž v obou případech docházelo k nesprávnému předpokladu chodců o přednosti před tramvají. Daniel Šabík z DPP shrnuje: „V jednom případě to bylo nedobrzdění řidiče tramvaje před stojící tramvají, 2x nedání přednosti chodců tramvaji a jednou nedržení se cestujícího během jízdy.“

Přestože DPP přijal určitá opatření, jako je zvýšené proškolení řidičů, zdá se, že je potřeba dále pracovat na komplexní strategii pro zvýšení bezpečnosti jak pro cestující, tak pro chodce. Alespoň na to poukazuje Ondřej Matěj Hrubeš, dopravní publicista a radní pro dopravu na Praze 6: „Bezpečnost na tramvajových tratích je otázkou, která vyžaduje neustálou pozornost a adaptaci na měnící se podmínky. Trať z Braníka do Modřan může působit pro řidiče tramvaje jako bezproblémová, jelikož tam nedochází ke křížení s automobilovou dopravou, ale právě množství závažných nehod ukazuje, jak je nutná zvýšená pozornost tramvajáků i na této estakádě. Nemělo by se stávat, že si řidiči berou tuto trať s vidinou odpočinkové směny.“

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.