Místo smíchovské lávky nová autobusová linka

Od pondělí 9. října 2023 bude uzavřena pěší lávka přes kolejiště Smíchovského nádraží spojující okolí zastávky Křížová s Nádražní ulicí v prostoru mezi tramvajovými zastávkami Plzeňka a Smíchovské nádraží. Základní náhradní spojení mezi Křížovou a Smíchovským nádražím je trvale dostupné s využitím běžných linek PID 7, 21, 120 a 231, kterými je možné ze zastávky Křížová dojet na přestup na tramvajové linky 4, 5, 12 a 20 či metro B v zastávkách Anděl či Na Knížecí. Přesto bude na základě komunikace se zástupci Hl. m. Prahy, MČ Praha 5 a Správy sociálního zabezpečení, která je největším zaměstnavatelem v oblasti za kolejištěm Smíchovského nádraží, doplněno dopravní spojení v této oblasti o novou autobusovou linku číslo 232.

Linka 232 bude provozována od 9. října v trase Smíchovské nádraží – Lihovar (zastávka v provozu až po stanovení příslušnými úřady) – Pod Děvínem – Pod Konvářkou (Z) – Správa sociálního zabezpečení – Křížová – Na Knížecí v pracovní dny cca od 5:30 do 20:00 v celodenním intervalu 30 minut s několika vloženými spoji v přepravních špičkách. Nástupní zastávka na Smíchovském nádraží pro linku 232 bude umístěna v obvyklé nástupní zastávce linek 129, 241 a 318 v Nádražní ulici. Na Knížecí bude linka 232 odjíždět ze stejné zastávky jako linky 120 a 231.

S ohledem na cestující dojíždějící z regionu, kteří dosud po vystoupení z vlaku či příměstského autobusu docházeli do okolí zastávek Křížová či Správa sociálního zabezpečení pěšky po lávce, tudíž jim postačovala úhrada jízdného PID do dojezdového pásma 0, budou pro majitele předplatních kuponů na lince 232 zastávky Smíchovské nádraží až Křížová společně zařazeny do pásem P i 0.

Zastávka Lihovar na lince 232, jejíž zřízení v Nádražní ulici v obou směrech vyžaduje souhlas Policie ČR a vydání stanovení příslušných orgánů, bude v provozu pravděpodobně až ve druhé polovině října.

Historie smíchovské lávky

Nyní demontovaná lávka přes nádraží Praha-Smíchov byla vybudována v letech 1929 – 1930. Její konstrukci vyrobila Pražská mostárna – Českomoravská Kolben Daněk. V roce 1953 bylo přístupové schodiště na lávku na smíchovské straně posunuto o cca 10 metrů a lávka tak o stejnou délku prodloužena. Od dubna do října roku 1974 při první zásadní rekonstrukci proběhla výměna monolitické mostovky za prefabrikovanou. Další rekonstrukce lávky probíhala v roce 2002. Lávka byla tehdy v souvislosti s výstavbou Městského okruhu zkrácena na radlické straně o 45,5 metru a místo schodiště navázána na nové chodníky úrovňově. V roce 2007 pak přibylo prostřední schodiště směřující k nástupištím zastávky Praha-Smíchov severní nástupiště.

TZ ROPID