Tramvajová trať Sídliště Barrandov–Holyně–Slivenec je zprovozněna

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v pátek 13. října zprovoznil druhou a závěrečnou etapu tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec, tj. úsek mezi Holyní a Slivencem. Vznikla zde nová trať o délce 415 metrů ukončena smyčkou Slivenec, kde byla vybudována také stejnojmenná výstupní a nástupní zastávka. Výstavba druhého úseku trvala 253 dnů, resp. 36 týdnů. Jejím zhotovitelem byla společnost STRABAG Rail, stejně jako prvního úseku. Smluvní náklady na výstavbu druhé etapy činí 233,1 milionů korun.

Vybudováním druhého úseku tratě Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec má tramvajová síť v Praze nově celkem 146,3 kilometrů. Samotná nová smyčka Slivenec je jednokolejná se dvěma předjízdnými kolejemi s kapacitou až deset článkových tramvají o délce minimálně 30 metrů: po třech ve vnitřní a střední koleji a čtyři na vnější koleji. Součet délky kolejí ve smyčce je 945,5 metrů. Největší podélné stoupání na trati Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec je právě v nově postaveném úseku, hned za zastávkou Holyně směrem k ulici U Náhonu, kde dosahuje až 53 ‰. V těsném sousedství samotné nové tramvajové tratě, v prostoru mezi ulicemi U Náhonu, K Barrandovu a smyčkou Slivenec nadále pokračují intenzivní stavební práce. Jedná se u výstavbu obchodního centra Kaufland.

Do Slivence je prodloužen pravidelný provoz na denních linkách č. 4 a 5. Linka č. 4 je nově prodloužena o celý úsek Sídliště Barrandov – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Holyně – Slivenec, kam bude jezdit o pracovních dnech mezi 6. a 20. hodinou. Zatímco linka č. 5, která původně jako jediná jezdila do Holyně, je prodloužena o závěrečný úsek do Slivence. Nově bude do Slivence zavedena také noční tramvajová doprava. Linka č. 94 je prodloužena o úsek Sídliště Barrandov – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Holyně – Slivenec.

V souvislosti se zahájením provozu na tramvajové trati Holyně – Slivenec dochází k přejmenování autobusových zastávek: Slivenec na Škola Slivenec a Slivenecká na V Bokách

Tz a foto DPP