Vyjedou tramvaje, děti se proškolí a budou probíhat dokončovací práce

V souvislosti se zahájením provozu tramvají na Dědinu je nutné upozornit, že ještě nějakou dobu budou probíhat dokončovací práce a chceme tedy jednak požádat občany o trpělivost a obezřetnost. Stejně tak městská policie připravuje přednášky pro děti a opatření, která souvisejí s provozem nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina.

V souvislosti se zprovoznění tramvajové tratě by mělo dojít k výraznému zlepšení pravidelnosti autobusové i individuální dopravy na Evropské ulici. Dílčí zábory jízdních pruhů v lokalitě Divoké Šárky ve směru do centra budou omezeny pouze na dobu mimo ranní přepravní špičku v pracovních dnech.

Dokončovací práce související se stavbou tramvajové trati se budou týkat pouze výraznějších omezení pro pěší se záborem částí chodníků, a to převážně z důvodu dokončování prací na kabelových trasách inženýrských sítí.

„Mám velkou radost, že se samotná výstavba a zprovoznění tratě podařilo v naplánovaném termínu. A ještě jednou děkuji obyvatelům Dědiny a Divoké Šárky za trpělivost o shovívavost v průběhu dokončovacích prací, kdy v některých místech docházelo i k lokálnímu zpoždění výstavby. O to víc mě těší desítky fotografií od obyvatel Liboci a Ruzyně, kteří fotí první zkušební tramvaje na nové trati a těší se na zprovoznění,“ říká radní pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš.

„Na začátku příštího týdne máme naplánované přednášky pro žáky prvního stupně ze ZŠ Žukovského, které se budou zaměřovat především na bezpečný přechod pozemní komunikace v místech, kde projíždí tramvaje. Přednášky doplníme také radami a ukázkami přímo v praxi, konkrétně na přechodu pro chodce v ulici Vlastina. Než si děti zvyknou na novou situaci v souvislosti s tramvajovým provozem, budou strážníci každé ráno a odpoledne dohlížet na jejich bezpečnost,“ doplňuje ředitel šestkových strážníků Zdeněk Kovanda.

Konkrétně budou do konce letošního roku probíhat ještě následující práce (informace DPP):

·       Zábory chodníků pro inženýrské sítě: Dokončení přeložek slaboproudých kabelů společnosti CETIN realizované přímo společností CETIN a slaboproudých kabelů společnosti T-Mobile realizované subdodavatelem.

·       Dále bude probíhat dokončení silnoproudých přeložek a přípojek společnosti PRE distribuce, tyto činnosti realizuje dodavatel PRE zčásti pro stavbu tramvajové trati. Po finalizaci prací na uvedených kabelových trasách mohou být dokončeny povrchy chodníků. Do doby dokončení chodníků v Evropské ulici ve směru do centra bude pro stavební práce probíhat dílčí omezení v jízdním pruhu do centra, avšak pouze v čase od 9 do 18 hodin. Tyto práce by měly trvat po úsecích do prosince. 

·       Bude probíhat výsadba stromů. Současně bude probíhat také výsadba dalších stromů v aleji ve Vlastině ulici, které byly vykáceny dodatečně v rámci údržby zeleně. Stavba tramvajové trati tyto stromy ochránila během výstavby, avšak jejich zdravotní stav přesto vyžadoval obnovu aleje. Tyto práce potrvají do listopadu 2023.

·       Opravy komunikací dotčených stavbou – oprava povrchu ulice U Silnice do konce listopadu 2023.

·       V prostoru mezi ul. Ciolkovského, Vlastina a Drnovská bude probíhat výstavba parkovacího domu, díky níž bude částečně uzavřena ulice Ciolkovského. Tato akce není součástí stavby tramvajové trati, jedná se o samostatnou akci magistrátu hl. m. Prahy, harmonogram této stavby není v tuto chvíli znám.

·       V Evropské ulici bude i po dokončení stavby tramvajové trati pokračovat výstavba trolejbusového trakčního vedení v rámci stavby Elektrifikace linky 119. Lokální zábory budou řešeny tak, aby nedocházelo k omezování dopravy ve špičkách pracovních dní. Tyto práce budou probíhat do února 2024. 

TZ Praha 6