V Praze přibyla další vysokorychlostní výhybka – Pražská strojírna zrychlila tramvaje na Kotlářce

Pražská strojírna instalovala na křižovatce Kotlářka unikátní vysokorychlostní výhybku, která umožňuje tramvajím průjezd v rychlosti 50 km/h v přímém a 35 km/h v odbočném směru. V Praze se tento typ výhybek vyskytuje pouze v jednotkách kusů.

Pražská strojírna jako tradiční výrobce tramvajových výhybek, křižovatek a ostatních součástí tramvajového svršku vyrábí kromě běžných výhybek, u kterých je v provozních předpisech dopravců stanovena rychlost průjezdu 15 km/hod v přímém i odbočném směru, i výhybky vysokorychlostní. Ty umožňují několikanásobně rychlejší průjezd tramvají výhybkou a potažmo i plynulejší provoz na celé lince.

Pro využití rychlostní výhybky je potřeba vždy prověřit místní poměry dané lokality a splnit celou řadu kritérií, ať už jde o dostatečný prostor pro instalaci kolejového zabezpečení nebo dokonalá přehlednost křižovatky pro řidiče tramvají. Proto se rychlovýhybky v Praze zatím dají spočítat na prstech rukou,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Průjezdové rychlosti závisí na odbočném poloměry výhybky, v případě Kotlářky jsou stanoveny pro průjezd výhybkou v přímém směru na 50 km/h a v odbočném směru na 35 km/h. V praxi to kromě samotného zrychlení průjezdu výhybkou a snížení oběžné doby vozů na všech projíždějících linkách znamená také úsporu trakční energie vozidel. Zatímco před standardní výhybkou musí tramvaj brzdit a po průjezdu akcelerovat, v případě nové výhybky na Kotlářce to není nutné.

Použití vysokorychlostních výhybek s sebou nese i zvýšená bezpečnostní opatření. Pro konkrétní lokalitu vzniká vždy samostatný projekt zabezpečení a výhybky musí být na samostatném tělese mimo automobilovou dopravu.

Geometrické poměry musí umožnit instalaci nové výhybky s úhlem křížení žlábků v srdcovce ideálně do 10° tak, aby srdcovka mohla být v provedení s hlubokými žlábky a s navýšením v srdcovce. V kolejnicích proti srdcovce budou instalovány skříňky pro zúžení žlábku kolejnice, výměna bude vytápěna a funkčnost vytápění je kontrolována,“ přibližuje technické řešení výhybky Robert Masarovič.

Nejnovější rychlostní výhybku instalovala Pražská strojírna na křižovatce Kotlářka na Praze 5. Pro projekt byly využity výhybkové systémy a jejich řízení splňující požadavky úrovně integrity bezpečnosti SIL 3 dle ČSN EN 61508. Práce probíhaly v době letních prázdnin a od srpna je již výhybka v plném provozu.

TZ Pražská strojírna