Kralupy nad Vltavou zlepšily průjezdnost autobusů PID

Komplikovanou průjezdnost v Kralupech nad Vltavou způsobily nevhodně zaparkované automobily v blízkosti křižovatekČechova x Tomkova, Tomkova x Jana Palacha a Jana Palacha x sídl. Hůrka, které tak výrazným způsobem omezovaly průjezdnost autobusům PID.

Podobně jako v jiných středočeských městech, i v Kralupech nad Vltavou jsme se bohužel na vybraných komunikacích potýkali se situací, kdy autobusy veřejné dopravy nemohly kvůli dopravním přestupkům řidičů osobních vozidel projet svou standardní trasou a obsloužit trvalé zastávky. Situace v Kralupech byla o to složitější, že uliční síť neumožňovala obsluhu zastávky, určené školákům a studentům ze základní školy a gymnázia. Několik týdnů tak nebyla zajištěna řádná dojížďka žáků a studentů, neboť řidiči odmítali inkriminované úseky z bezpečnostních důvodů projíždět. Iniciovali jsme tedy jednání s vedením města Kralupy nad Vltavou, které promptně zareagovalo změnou dopravního značení, čímž se problém vyřešil,“ uvedl Zdeněk Šponar, ředitel IDSK.

Uvědomujeme si, že veřejná hromadná doprava by měla být pro cestující komfortní, a proto jsme ihned neutěšenou situaci s dopravní obslužností začali ve spolupráci s IDSK projednávat a výsledkem je realizace úpravy dopravního značení ve vybraných úsecích. Kromě toho jsme uzavřeli smlouvu s odtahovou službou i mj. za účelem pružnějšího a efektivnějšího odtahu aut, které blokovaly průjezd autobusům“, sdělil Vojtěch Pohl, místostarosta města Kralupy nad Vltavou.

TZ IDSK