Vedení Středočeského kraje a IDSK se setkalo s autobusovými dopravci

Středočeský kraj a hl. město Praha úspěšně dokončily proces zadávacích řízení na provozovatele příměstských a regionálních autobusových linek v rámci systému PID podpisem smluv s jednotlivými dopravci, kteří budou od 1. prosince 2024 zajišťovat dopravní obslužnost na území obou krajů. Během slavnostního setkání ve Slaném byli mimo jiné představeni tři zcela noví dopravci, a to Autobusy Karlovy Vary (Velvarsko), UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach and Buses s.r.o. (Dolnobřežansko) a ZDAR (Sedlčansko).

Narovnali jsme stav, který tu panoval řadu let. Zakázky na autobusové dopravce se rozdávaly napřímo, bez výběrových řízení. Doposud tak například dopravci jezdili na základě desetiletých smluv z roku 2009, které byly v roce 2019 prodlouženy o dalších pět let kvůli pořizování nových kapacitních autobusů. Naopak my jsme v posledních měsících soutěžili dopravce pro řadu menších provozních souborů a zároveň nastavili jasná, striktní, a hlavně férová pravidla pro všechny. Komfort cestujících bude zajištěn Standardy kvality PID, které například zohledňují bezbariérovost, klimatizaci, prostory pro osoby na vozíku či maminky s kočárky aj.  Dále chceme, aby se na linkách objevovaly i nízko a bezemisní autobusy. Mělo by jít o optimální kombinaci tak, abychom jezdili s rozumnými finančními náklady, ale zároveň dodrželi unijní legislativu týkající se snižování emisí,“ konstatujePetr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy.

Vzhledem k tomu, že do systému PID ve Středočeském kraji přibyli tři zcela noví dopravci a u řady dopravců se obměnil management, bylo toto setkání přínosné zejména z toho důvodu, že jsme mohli osobně prodebatovat podněty a připomínky, které se vážou k provozu samotného systému PID na území Středočeského kraje od 1. 12. 2024,“ uvedl Zdeněk Šponar, ředitel IDSK.

TZ IDSK