Přestupy mezi tramvajemi a autobusy na Dědině se ladí

Kromě podnětů na posílení linky 225 v ranních hodinách se na mě obracíte také ve věci nefungujících přestupů mezi tramvajovými linkami 20/26 a autobusovou linkou 225 v zastávce Ciolkovského. Proto jsem se obrátil na Ropid s žádostí, zda by bylo možné „vyladit“ přestupní vazby.

Z odpovědi ředitele Ropidu Petra Tomčíka vyplývá, že o nekvalitním přestupu vědí a snaží se problém řešit. Největším problémem jsou zpoždění, která vznikají na všech třech linkách. U tramvají to jsou zpoždění, která si vezou jak z centra města, tak i z křižovatky Evropská x Vlastina, kde dodnes nefunguje preference pro MHD.

Pracovníci Ropidu sepsali princip, na kterém fungují přestupní vazby. Tedy v jakém období je počítáno s přestupy 20 + 225 a kdy 26 + 225. Zároveň uvádí, jaká další hlediska musí uplatňovat při sestavování jízdních řádů. Například, že větší prioritu mají obecně přestupy na metro. I přesto se podařilo Ropidu od 6. prosince upravit drobně jízdní řády tak, aby byl zajištěn lepší přestup ve směru Veleslavín – Dědina – Jiviny – Řepy o víkendech a v pracovních dnech večer. Prodloužena byla jízdní doba tramvajové linky 26, která měla problém dodržovat jízdní řád a zároveň byl časově posunut odjezd linky 225. Díky tomuto opatření Ropidu došlo k zlepšení cestování a zároveň je přislíbeno, že budou i nadále sledovat, jak v reálném provozu přestupy fungují.


Princip přestupních vazeb v zastávce Ciolkovského a vztah linky 225 k Praze 6 – text: ROPID

Ciolkovského přestup ve směru z centra

  • O víkendu celodenně, v pracovní dny ráno a večer byla vytvořena návaznost z linky 26 na linku 225 v zastávce Ciolkovského. Pro přestup byly určeny 3 minuty (tj. odjezd linky 225 3 minuty po příjezdu linky 26).

Ciolkovského přestup ve směru do centra

  • O víkendu ráno, stejně jako v pracovní dny brzy ráno (prvních  5 spojů), byla vytvořena návaznost z linky 225 na linku 20 (min. 3min). Večer ovšem byla celotýdenně u spojů z Velké Ohrady ve směru Sídl. Na Dědině (při intervalu 20 min), upřednostněna i dosud držená vazba ve stanici Luka (přestup z linky B na linku 225 3:15 min, resp, na Stodůlkách (4:45 min) před přestupem v zast. Ciolkovského, kde autobus linky 225 přijíždí ve stejný čas, jako je odjezd linky 26.
  • O víkendu přes den, při intervalu 15 min přestup z linky 225 na linku 26 (3 min). 

K výše uvedenému je třeba doplnit, že s prodloužením tramvajové trati na Dědinu se změnila základní funkce linky 225. Z linky, která předtím tvořila hlavní páteřní obsluhu oblasti Sídliště Na Dědině, se nyní stala tangenciální linka, která na území Prahy 6 má jen doplňkový význam.  Linka není prioritně linkou pro obsluhu Prahy 6, ale na trase linky 225 se musí brát ohled také na vazby na Jihozápadním městě, proklad s linkou 164 v oblasti Řep, přestupy s linkou 180 na Slánské, návaznost na metro B ve stanici Luka a především na její nejvytíženější úsek, který po opuštění Evropské ulice představuje obousměrné spojení Slánské a Stodůlek.

Na základě výsledků pravidelnosti provozu a vyhodnocení dat za první měsíc dochází od 6. 12. 2023 k navýšení jízdní doby na tramvajových linkách ve směru na Dědinu. Příjezdy tramvajové linky 26, na kterou je navázána linka 225 o víkendu a v pracovní dny večer, byla prodloužena o minutu, aby lépe vystihovala reálnou situaci na trati. K tomu byly adekvátně posunuty odjezdy autobusové linky 225. Přestup v zastávce Ciolkovského je i nadále konstruován na 3 minuty, ovšem příjezdy tramvají by více měly odpovídat realitě. Bohužel vyčkávání autobusů na tramvaj v zastávce Ciolkovského není možné, neboť byla projektantem tramvajové trati navržena pouze na délku 35m, tedy na jednu tramvajovou soupravu, za kterou už není možné zastavit plnohodnotně s autobusem. Tramvaj i autobus se tak najednou do této zastávky ani v jednom směru nevejdou. Realizovat přestup v zastávce Sídliště na Dědině není možné ze stejného důvodu, navíc autobus linky 225 stojí v jednopruhové ulici Vlastina, kde by při vyčkávání na příjezd tramvaje zastavil dopravu. Pozdní nájezd do nástupní zastávky není dle Standardu kvality PID možný.  

Ve směru do centra v pozdně večerním období bohužel korekce autobusu ve vztahu k tramvaji není možná. Z dopravní hierarchie je základním prvkem městské dopravy metro, které určuje chování dalších návazných druhů dopravy. Proto prioritně musí linka 225 navazovat na metro ve stanici Luka, což určuje její další polohy ve zbytku trasy. Z toho bohužel plyne stávající příjezd na Ciolkovského na stejný čas jako odjíždí tramvajová linka 20, která zase na Veleslavíně navazuje na základě stejného principu na metro ( s přestupem 4 minuty). S Vánočními změnami bude zkušebně realizován posun linky 20 o minutu později, což by umožňovalo za ideální situace stihnutí přestupu v zastávce Ciolkovského z linky 225 na linku 20 (přestupní vazba 1 minuta), a to i za cenu zkrácení přestupní vazby na Nádraží Veleslavní ze 4 minut na tři.

Situaci budeme i nadále sledovat a snažit se na problémy reagovat.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.