Pravidelné noční hlídky revizorů v ostravské MHD mají výsledky

Asistenti přepravy vyloučili vloni v rámci nočních bezpečnostních akcí z vozů Dopravního podniku Ostrava (DPO) v průměru o pět procent cestujících méně než v roce 2022 a o sedm procent méně než v roce 2021, kdy akce začaly. Zkontrolovaných cestujících během těchto akcí přitom přibývá, v uplynulém roce jich bylo přes 12 700. Dopravce počet mimořádných bezpečnostních kontrol rok od roku zvyšuje a cestující o nich pravidelně informuje. Letos jich plánuje deset, první proběhla v pátek 26. ledna.

Akce pořádá DPO ve spolupráci s Městskou policií Ostrava, jejichž strážníci asistenty doprovázejí. Loni proběhlo celkem osm nočních bezpečnostních akcí, a k tomu navíc dvě týdenní. Průměrně bylo vyloučeno 10 procent cestujících, nejméně od zahájení této aktivity dopravce. V roce 2022 bylo akcí šest, v roce 2021 proběhly čtyři.

„Při zavedení nočních bezpečnostních akcí jsme chtěli skrze asistenty přepravy cestujícím ukázat, že nám na jejich bezpečí záleží. Asistenti přepravy se v našich vozech pohybují v rámci běžných směn, nad rámec pořádáme noční a týdenní bezpečnostní akce. Naše průzkumy ukazují, že 84 procent cestujících službu asistentů přepravy vítá a považuje ji za potřebnou. To se nám potvrzuje i v praxi, kde se sami asistenti setkávají s pozitivním přijetím, cestující jsou na ně zvyklí a respektují je,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO.

„V noci týmy strážníků a asistentů primárně dohlížejí na bezpečnost při přepravě. To je pro nás klíčové. Klesající tendence vyloučených je pro nás pozitivní zprávou a ukazatelem, že pravidelné noční bezpečnostní akce mají smysl. Podporujeme Dopravní podnik Ostrava i Městskou policii Ostrava, aby v této činnosti pokračovali,“ uvádí primátor města Ostravy Jan Dohnal.

Asistenti přepravy kontrolují dodržování přepravních podmínek, nepokutují a mimo jiné cestujícím pomáhají například s nástupem a výstupem, nebo i s koupí jízdného. V rámci nočních akcí se pohybují spolu se strážníky na různých linkách MHD. „Každá akce je zaměřena na určitou oblast, nejčastěji jde o centrum města, ale i nejlidnatější městské obvody Poruba a Jih. Právě toto nastavení nám dává smysl i do budoucna. Je potřeba, aby měli tuto službu k dispozici cestující z celé Ostravy. Spolu s kamerami ve vozech považujeme tyto kroky za klíčové v oblasti zvyšování bezpečnosti. Nad tento rámec připravujeme rovněž opatření směřující k eliminaci deliktního jednání již před nástupem do vozidla,“ doplňuje Lukáš Semerák, předseda dozorčí rady DPO.

„S Dopravním podnikem spolupracujeme dlouhodobě. Kromě speciálních nočních a týdenních akcí poskytujeme součinnost asistentům přepravy rovněž i v rámci běžného výkonu služby. V roce 2023 tak proběhlo téměř osm set padesát těchto součinností a díky této spolupráci zvyšujeme pocit bezpečí nejen asistentů přepravy, ale i samotných cestujících. Naše spolupráce jde ale ještě dále, kdy asistenty přepravy školíme ze základů právních norem, chování v krizových situacích a ze základů sebeobrany,“ uzavírá Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava.

První noční bezpečnostní akce roku 2024 proběhla v noci z pátku 26. ledna na sobotu 27. ledna. Zúčastnilo se jí 11 asistentů přepravy a 6 strážníků. Zaměřili se primárně na tramvajové linky v centru města a Mariánských Horách, konkrétně na úsek mezi zastávkami Hulváky – Karolina – Křižíkova. Asistenti zkontrolovali 55 spojů a 1 613 cestujících. Za nedodržování přepravních podmínek vyloučili 222 pasažérů.

TZ DPO