DPP opraví tramvajovou trať v obratišti Březiněveská, vymění další pražce a zmodernizuje zabezpečovací zařízení v metru na trase C

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) bude od úterý 26. března od ranního výjezdu do čtvrtka 8. dubna 2024 do ranního výjezdu opravovat tramvajovou trať v blokové smyčce Březiněveská. Z tohoto důvodu bude v první etapě do 4. dubna obousměrně přerušen tramvajový provoz v úseku Kobylisy – Vozovna Kobylisy, ve druhé etapě od 4. do 8. dubna 2024 pak v úseku Kobylisy – Sídliště Ďáblice. Velikonoční prázdniny DPP tradičně využije na další výměnu dřevěných pražců za betonové na trase C, tentokrát v úseku mezi stanicemi Muzeum a Hlavní nádraží. Proto bude od pátku 29. března od zahájení provozu do pondělí 1. dubna do skončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice. O Velikonocích začne DPP modernizovat také zabezpečovací zařízení mezi stanicemi Roztyly a Háje. Na neděli 31. března 2024 od zhruba 20:00 do skončení provozu jsou naplánovány jeho zkoušky, proto bude v této době přerušen provoz metra na lince C i v úseku Kačerov – Háje. Během výluk metra na lince C DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XC.

V rámci opravy tramvajové tratě v blokové smyčce Březiněveská DPP postupně vymění sjezdovou výhybku ve smyčce, kolejové oblouky a křížení na výjezdu a vjezdu do obratiště, které jsou už opotřebené a dožilé, pocházející z roku 2009. Práce, které si DPP bude realizovat vlastními silami, budou probíhat tak, aby bylo v maximální míře zachováno ranní vypravení tramvají z vozovny Kobylisy i jejich zátah po skončení denního provozu. Proto jsou etapizovány a samotná vozovna Kobylisy zůstane bez provozu pouze o velikonočním víkendu. V první etapě od 26. března do 4. dubna 2024 bude přerušen provoz tramvají v úseku Kobylisy – Vozovna Kobylisy, ve druhé etapě prací od 4. do 8. dubna 2024 pak v úseku Kobylisy – Sídliště Ďáblice.

Po skončení těchto dvou etap se DPP od pondělí 8. dubna přesune do Trojské ulice, kde v křižovatce s ulicemi Nad Šutkou a Zenklova vymění kolejové rozvětvení a paralelně s tím v Partyzánské ulici opraví kolejnice mezi kolejovým rozvětvením do ulice Na Zátorách/Plynární a křižovatkou s Vrbenského ulicí. Tato etapa oprav potrvá do 16. dubna 2024 do ukončení denního provozu. Během prací bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Nádraží Holešovice (v Partyzánské ulici) – Hercovka. Touto akcí budou pro letošní rok dokončeny opravy tramvajových tratí v Severním městě, tj. tratí procházejících kolem uzlu Kobylisy

Výměna dalších 1059 dřevěných pražců o Velikonocích

Také o letošních Velikonocích bude DPP pokračovat ve výměně původních, více než 50 let starých dřevěných pražců na nejstarším úseku tratě C za nové, betonové. Tentokrát budou práce probíhat na pravé i levé traťové koleji v mezistaničních tunelech v úseku Muzeum – Hlavní nádraží. Pracovníci DPP a subdodavatelé o Velikonocích vymění celkem 1059 dřevěných pražců. Po skončení této etapy bude na trase C už celkem 12 528 betonových pražců, tj. více než 60 % z celkového počtu, nicméně zůstane ještě 6 869 dřevěných k výměně. Další etapu DPP plánuje na začátku letošních letních prázdnin a o prodlouženém víkendu na konci října.

Zahájení modernizace zabezpečovacího zařízení metra na trase C

Velikonoce DPP využije k zahájení další významné investiční akce – modernizaci původního zabezpečovacího zařízení v metru na trase C v celém úseku Háje – Vltavská. Jedná se o kompletní výměnu původních reléových staničních a traťových zabezpečovacích zařízení za moderní elektronická stavědla. Většina z nich totiž pochází z roku 1974, tj. z doby zahájení provozu metra, a je technologicky i morálně zastaralá. Modernizace těchto zabezpečovacích zařízení je nezbytnou podmínkou pro budoucí automatizaci celé trasy C. O Velikonocích DPP zrealizuje první část prací na modernizaci zabezpečovacího zařízení v úseku Háje – Roztyly, druhou a poslední etapu DPP v tomto úseku plánuje zrealizovat na konci letošního června. Celá investiční akce potrvá zhruba čtyři roky. O Velikonoční neděli večer pak proběhne zkouška nainstalovaných zabezpečovacích zařízení, kterou nelze z bezpečnostních důvodů provést za plného provozu metra s cestujícími.

TZ DPP