Stavba zastávek a přechodů na Bubenečské

V ulici Bubenečská probíhají stavební práce za účelem vzniku nových autobusových zastávek a přechodů pro chodce. Rekonstrukcí projdou také povrchy přilehlé vozovky a chodníků.

Nová autobusová zastávka Ronalda Reagana zkrátí mezistaniční vzdálenost mezi současnými zastávkami Hradčanská – Sibiřské náměstí na lince 131 v Praze 6. Novou zastávku budou využívat i linky 108 a 907.

Zdroj TSK:

V rámci stavby budou vybudovány dva přechody pro chodce šířky, z nichž jeden bude se středním dělícím ostrůvkem. Povrch vozovky bude asfaltový, v místě zastávek bude provedena zesílená konstrukce, chodníky budou z mozaikové dlažby. Dále dojde k posunu dvou uličních vpustí po přípojkách.

1. etapa: 16. 3. – 15. 5. 2024: uzavření poloviny křižovatky Bubenečská x Ronalda Reagana x Dr. Zikmunda Wintra s úplným uzavřením vjezdu do ul. Ronalda Reagana; zúžení komunikace Bubenečská.
2. etapa: 15. 5. – 15. 7. 2024: uzavření poloviny křižovatky Bubenečská x Ronalda Reagana x Dr. Zikmunda Wintra s úplným uzavřením vjezdu do ul. Dr. Zikmunda Wintra; zúžení komunikace Bubenečská.

Zdroj: TSK

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.