Trolejbusy pro linku 58 narazily na technické potíže, nyní už je provoz lepší

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) avizoval, že od 1. února 2024 zahájí provoz nových kloubových bateriových trolejbusů na lince 58, přestože dodání těchto vozidel zaznamenalo roční zpoždění. Realita však byla odlišná. Místo slibovaného plného provozu trolejbusů se na lince 58 objevily pouze dva trolejbusy, doplněné o deset naftových autobusů.

V lednu 2022 DPP vyhlásil vítěze veřejné zakázky na dodávku 15 kloubových bateriových trolejbusů, kterým se stala firma SOR Libchavy. V únoru 2022 byla podepsána smlouva, která zahrnovala dodávku 15 kusů bateriových trolejbusů modelu SOR TNS 18 s elektrovýzbrojí od společnosti Cegelec. První trolejbus určený pro zkušební jízdy měl být v Praze nasazen do konce roku 2022.

Podle smlouvy měl výrobce dodat všechny trolejbusy v provozuschopném stavu, včetně veškeré dokumentace, do 14 měsíců od podpisu smlouvy, tedy nejpozději do 16. dubna 2023. Dodávka vozidel však nabrala velké zpoždění. Přesto DPP ve druhém pololetí 2023 poskytl výrobci plnou podporu v rámci zkušebního a homologačního procesu, který byl nezbytný pro schválení typu vozidla. Tento proces zahrnoval deponaci vozidel v garáži Klíčov, poskytnutí řidičů a zkušební provoz na trolejbusové dráze DPP.

Po úspěšném dokončení homologace převzal DPP všech 15 trolejbusů dne 27. prosince 2023, avšak s výhradami kvůli dílčím závadám zjištěným při přejímce. Výrobce se pak zavázal k odstranění těchto závad ve smluvně dohodnutých termínech.

Trolejbusy SOR TNS 18 byly naplánovány k uvedení do rutinního provozu na lince 58 ve dvou fázích s tím, že první skupina sedmi vozidel měla být nasazena 1. února 2024 a zbytek nejpozději do 19. února 2024. „Ačkoliv bylo ze strany výrobce pro ranní výjezd 1. 2. 2024 skutečně připraveno 7 provozuschopných trolejbusů SOR TNS 18, během dne bohužel postupně došlo k závadám u pěti vozů. Závady se týkaly zejména systému sběračů,“ uvádí Daniel Šabík, vedoucí odboru komunikace u DPP.

DPP dále zdůrazňuje, že nelze donekonečna zajišťovat zkušební a ověřovací provoz pro vozidla, která jsou již schválena k běžnému provozu a převzata do majetku DPP, i když s výhradami. „Veškeré vzniklé závady DPP uplatňuje u výrobce v souladu s kupní smlouvou formou reklamace, samozřejmě i včetně uplatnění příslušných smluvních sankcí, které doposud v souhrnu činí více než 56 milionů korun. DPP zároveň očekává ze strany výrobce maximální technickou i personální součinnost pro odstranění vzniklých závad a eliminaci jejich případného opakování tak, jak bylo ostatně při předchozích jednáních ze strany výrobce garantováno,“ komentuje Šabík. 

Po několika týdnech plného provozu linky 58 se situace s provozním stavem trolejbusů výrazně zlepšila.

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.