Kdo smí fotit v areálech pražského dopravního podniku?

Dopravní podnik hlavního města v Praze má jasně stanovené interní normy ohledně fotografování a zveřejňování záznamů ve svých areálech. Tyto normy jsou zahrnuty v Etickém kodexu DPP, Pracovním řádu DPP a dalších vnitropodnikových předpisech.

Pokud jste se někdy ocitli v areálu Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a chtěli jste si udělat pár fotek, možná vás překvapil nápis „Zákaz fotografování“. DPP má totiž jasně stanovaná pravidla ohledně toho, co a kde můžete fotografovat.

Proč se nesmí fotit všude?

V souladu s interními pravidly je pořizování záznamů (fotografování, natáčení videí a pořizování zvukových nahrávek) a jejich zveřejňování zakázáno v jakýchkoliv prostorách DPP. Tento zákaz je odůvodněn ochranou obchodně citlivých a někdy i chráněných informací. Na viditelných místech v areálu, včetně například Opravny tramvají, jsou proto umístěny nápisy upozorňující na zákaz fotografování.

Externí návštěvníci jsou o tomto zákazu informováni ihned při vstupu do areálu. Během celého pobytu jsou navíc doprovázeni zaměstnancem DPP, který má na starost zajištění dodržování všech interních pravidel.

Preventivní opatření a řešení porušení

DPP klade velký důraz na prevenci. „neustálým informováním, upozorňováním a pravidelným proškolováním zaměstnanců. Na to má DPP nastaven systém, jak se které skupiny zaměstnanců mají seznamovat s příslušnými normami,“ říká Daniel Šabík, Vedoucí odboru Komunikace.

V případě porušení pravidel se postupuje dle interních norem, kde prvním krokem je osobní pohovor a poučení zaměstnance. V případě opakovaného závadového chování jsou k dispozici další nástroje pro řešení situace, jak stanovují interní normy.

Kdo může fotit?

I přes tato pravidla existují výjimky pro fotografování v areálech DPP. Fotografovat mohou například zaměstnanci z odboru Komunikace nebo Marketing a obchod, dále zaměstnanci při výkonu kontrolních činností, projektoví manažeři pro účely fotodokumentace různých projektů. „Povoleno fotografovat, ale pouze ve vymezeném rozsahu, mají i některé externí subjekty, které se např. podílejí na řešení společných projektů s DPP či technických problémů,“ uzavírá Šabík.

Zdá se, že všechny ostatních fotografie, které se nachází na různých fanouškovských webech jsou tak pořizovány nelegálně. Na to patrně zareagoval i web prazsketramvaje.cz, který přestal publikovat nové fotografie z ústředních dílen od ledna 2024.

úvodní foto: DPP

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.