Cestující Flixbusu pomáhají k udržitelné mobilitě

Globální lídr v oblasti cestovních technologií Flix nedávno zveřejnil svou druhou dobrovolnou zprávu ESG, v níž odhaluje své nejbližší cíle v oblasti snižování emisí a zároveň zdůrazňuje přínosy kolektivního cestování pro životní prostředí.

Společnost Flix s více než 81 miliony cestujících v roce 2023 řídí svou vizi udržitelného a cenově dostupného cestování pro všechny v souladu se strategií ESG, která je jádrem jejího podnikání. Po potvrzení krátkodobých cílů společnosti v oblasti snížení emisí iniciativou Science Based Target (SBTi) Flix vyhlíží zelenou budoucnost s důvěrou.

„Zavázali jsme se měnit dálkové cestování na celosvětové úrovni. S jedenácti lety zkušeností v oblasti inovativních cestovních technologií se snažíme být hnací silou směrem k udržitelné budoucnosti. Udržitelnost je jedním z našich hlavních pilířů, spolu se zaměřením na ochranu životního prostředí a vytváření hodnoty pro naše akcionáře a komunity lidí, kterým sloužíme,“ uvedl André Schwämmlein, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Flix.

Analýza kvantifikuje emisní přínos hromadného cestování

Hromadná doprava představuje klíčový prvek, jak učinit cestování udržitelnějším. Pro kvantifikaci tohoto přínosu Flix porovnal emise několika druhů dopravy a vypočítal výrazné úspory emisí CO2 na osobo-kilometr za poslední rok. Podle této analýzy se jen v roce 2023 podařilo vyvarovat více než 1 milionu tun CO2 právě díky cestujícím, kteří upřednostnili nabídku Flixu před jinými druhy dopravy, jako je auto nebo letadlo.

Cestující, kteří mění svůj přístup k cestování a vracejí se k hromadné dopravě, hrají zásadní roli. Provozovatelé dopravy by však tento přechod měli také podpořit tím, že lidem umožní snadnější cestování zejména v regionech se špatnou dopravní dostupností. V roce 2023 Flix zajišťoval pravidelné spojení do více než 5 600 destinací na čtyřech kontinentech, z nichž třetina má méně než 20 000 obyvatel, v Česku je to dokonce polovina.

Krátkodobé cíle společnosti Flix pro snížení emisí ověřené iniciativou SBTi

V rámci své dekarbonizační strategie se Flix zavázal dosáhnout uhlíkově neutrálního provozu v Evropě do roku 2040 a celosvětově do roku 2050. Společnost stanovila krátkodobé cíle pro snížení emisí na základě nezávislého ověření iniciativou Science Based Targets, aby dokázala svůj pokrok vyhodnotit v rámci vědecky uznaných metrik. SBTi nabízí společnostem metodiku, jak stanovit cíle snížení emisí skleníkových plynů v boji proti změně klimatu a zaměřit se na čisté nulové emise do roku 2050.

SBTi potvrdila krátkodobé cíle Flixu, čímž uznala, že jeho strategie je v souladu s globálními klimatickými cíli.

Do roku 2032 si Flix stanovil za cíl snížit své absolutní emise ve Scope 1 a Scope 2 o 54,6 % (v porovnání se stavem v roce 2019). To zahrnuje emise skleníkových plynů přímo i nepřímo generované společností Flix, spojené například se spotřebou elektřiny, tepla nebo chlazení a se spotřebou paliva její vlastní flotily. Kromě toho si Flix klade za cíl snížit své emise ve Scope 3 o 40,9 %, což zahrnuje emise generované flotilami jejích partnerů na osobo-kilometr.

Druhá dobrovolná zpráva ESG společnosti Flix

Na konci dubna vydala společnost Flix svou druhou dobrovolnou zprávu ESG, která nabízí přehled o jejich aktivitách v roce 2023 souvisejících s cílem zajistit udržitelný růst ve svém každodenním podnikání.

Spolu s oblastmi, na které se v rámci ESG obvykle odkazuje – životní prostředí, lidé a správa – představuje oblast cestování další základní pilíř strategie Flixu, která se zaměřuje na transformaci vozového parku svých partnerů prostřednictvím alternativních pohonů a nových inteligentních technologií, jako například řízeného plánování sítě umožňující optimální konektivitu v celé síti dálkových spojů.

Kromě 1 milionu tun CO2, kterých se cestující Flixu v loňském roce vyvarovali, je dalším ukazatelem ekologické výkonnosti společnosti Flix skutečnost, že téměř všechny autobusy FlixBus v Evropě (98 %) splňují standardy EURO VI. Pokud jde o sociální ukazatele, patří mezi klíčové údaje 44 % nově přijatých žen v roce 2023 a interní hodnocení společnosti zaměstnanci eNPS ve výši 37, což je deset bodů nad referenční hodnotou v technologickém průmyslu. Pokud jde o správu a řízení podniku, Flix vloni výrazně zvýšil počet žen ve své dozorčí radě na 25 %. Co se bezpečnosti provozu týče, Flix uplatňuje ve svém managementu několik opatření zahrnující dobu řízení a odpočinku až po bezpečnostní procesy. Druhá dobrovolná zpráva ESG Flixu je k dispozici ke stažení zde ve vyhrazené části na firemním webu společnosti.

TZ FlixBus