CZECHBUS: Preference veřejné dopravy

V úterý 24. 11. 2015 od 14:00 proběhne na autobusovém veletrhu CZECHBUS v rámci doprovodného programu přednáška na téma Preference veřejné dopravy.

Preference veřejné dopravy před ostatními účastníky silničního provozu je jedním z nejúčinnějších prostředků jejího zatraktivnění a zvýšení konkurenceschopnosti vůči IAD. Centrum dopravního výzkumu se v rámci evropského projektu „Bezpečnost tramvají a její začlenění do městského prostředí“ zabývalo otázkou zvýšení spolehlivosti a pravidelnosti MHD pomocí preferenčních opatření.

Preference veřejné dopravy (Centrum dopravního výzkumu)

  • Sdružený tramvajový a autobusový pás – nový prvek místních komunikací (Ing. Tomáš Javořík, ČVUT Fakulta dopravní)
  • Preference veřejné dopravy v ČR a možnosti jejího zlepšování (prezentace výsledků projektu MŠMT LD 12052) a Ing. Jan Vašíček, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  • Přestupní terminály jako prvek pro rozhodování cestujícího Ing. Michal Váňa, Ph.D., SŽDC
  • Preference v praxi – její přínosy i problémy Ing. Jan Spousta, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  • Diskuse (předpokládané ukončení semináře cca 15:30)

 

Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou