JCDecaux na zastávkách MHD upozorňuje na korupční jednání v Praze

Společnost JCDecaux, provozující městský mobiliář, vylepila na přístřešcích MHD otevřený dopis primátorce hl. m. Prahy Adrianě Krnáčové (ANO 2011), ve kterém upozorňuje na korupční jednání, ke kterému údajně dochází na magistrátě. Boj, který vede pražský magistrát s dopravním podnikem proti firmě JCDecaux trvá už několik měsíců. Zdá se, že motivací je přihrát zakázku na nové městský mobiliář konkurenční firmě. Podobně, jako pronájem reklamních ploch na vozidlech MHD.


OTEVŘENÝ DOPIS PRIMÁTORCE HL. M. PRAHY ADRIANĚ KRNÁČOVÉ

Prázdná slova a žádné činy primátorky Krnáčové v boji proti korupci na pražském magistrátu

Vážená paní primátorko,

už několik let vás opakovaně upozorňujeme na podezření z korupce při nakládání s majetkem hl. města Prahy k reklamním účelům. Naprostou většinu zakázek získávají bez výběrového řízení, nebo jen v naoko pořádaných tendrech firmy, se kterými mají magistrátní úředníci nadstandardní vztahy. O těchto zakázkách roky rozhodoval mimo jiné Váš úředník magistrátu pan Ivo Mates, u kterého nedávno média odhalila skandální korupční jednání. Jen pro osvěžení Vaší paměti, tento úředník roky denně zdarma jezdil luxusním vozem Volvo, které různě vlastní společnosti skupiny BigBoard.

Díky skvělé práci nezávislých médií byly odhaleny praktiky, jak uplácí skupina BigBoard úředníka, který rozhoduje o jejích zakázkách. Není tajemstvím, že skupina BigBoard chce od magistrátu mnohem více. Chce získat všechny přístřešky MHD a další reklamní nosiče v Praze, které do roku 2021 provozuje světová jednička na městský mobiliář, francouzská společnost JCDecaux. Aby se to skupině BigBoard podařilo, zavázala si úředníky, kteří připravili dokumentaci pro výběr nového dodavatele, až současná smlouva s JCDecaux skončí.

BigBoardu se to podařilo. Tedy zatím. Rada hl. města Praha v polovině června schválila podmínky výběrového řízení na výběr nového provozovatele. Výběrové řízení, které připravil zkorumpovaný úředník Ivo Mates. Aby toho nebylo málo, dohled měla vykonávat tříčlenná odborná komise. Jenže v této komisi kromě pana Matese seděl další člověk napojený na skupinu BigBoard, a to pan Stanislav Lazar, který byl prezidentem Svazu provozovatelů venkovní reklamy. Tento svaz lobuje za zájmy a kryje aktivity firem skupiny BigBoard.

Asi to není náhoda, že nové výběrové řízení bylo narychlo předloženo radě hl. města Prahy ke schválení dva dny poté, co úředník, který ho připravoval, musel kvůli podezření z korupce z pražského magistrátu odejít?

Co jste Vy jako primátorka Prahy udělala? Vůbec nic. Nechala jste návrh projednat a schválit, jako byste o žádné korupci nevěděla! Nechceme věřit, že se takové věci mohou na pražském magistrátě dít v době, kdy ho vede primátorka zvolená za hnutí ANO.

Vyzýváme Vás, primátorku hl. města Praha, abyste se okamžitě zasadila o zřízení nové, nestranné a nezaujaté odborné komise, která pod dohledem veřejnosti připraví zcela nové podklady pro transparentní výběr provozovatele přístřešků a dalšího městského mobiliáře v Praze. Dokažte Pražanům, že předvolební sliby hnutí ANO o boji s korupcí v Praze nebyla jen prázdná slova…

V Praze dne 25. června 2018

JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou