Dopravní podnik Ostrava vede v čerpání evropských dotací

958 milionů korun – částka, se kterou už teď může Dopravní podnik Ostrava (DPO) počítat v aktuálním dotačním období (2014 – 2020). V rámci finančních prostředků z programů IROP je to v tomto dotačním období vůbec největší suma napříč všemi dalšími dopravními podniky v České republice.


„Dopravní podnik Ostrava dlouhodobě velmi úspěšně využívá evropské dotace k obnově vozového parku a modernizaci infrastruktury městské hromadné dopravy v Ostravě. A samozřejmě plánujeme další projekty,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

V předchozím dotačním období, do roku 2013, získal DPO na své investiční projekty v hodnotě 2,4 mld. korun celkem 1,4 mld. korun z evropských dotačních titulů. Mezi nejvýraznější investice v tomto období patřila obnova vozového parku, včetně infrastruktury pro CNG, nebo pořízení palubních a odbavovacích systémů do vozidel.


Dopravní podnik Ostrava naplňuje svou strategii kontinuální obnovy vozového parku moderními a ekologickými dopravními prostředky: „Nové tramvaje Stadler společně s novými parciálními trolejbusy s kombinovaným pohonem, elektrobusy a CNG autobusy přinesou ostravským cestujícím kromě příspěvku k ekologii také zcela nový komfort v podobě klimatizace nebo wi-fi připojení k internetu. Kontinuální obnova a modernizace vozového parku DPO je nyní naplánována až do roku 2022, přičemž zahrnuje celkový objem investic ve výši 4,7 miliardy korun,“ doplňuje Daniel Morys.

Dopravní podnik Ostrava však využívá evropské dotační tituly také pro své další strategické projekty. Realizuje například projekty modernizace informačních systémů nebo snižování energetické náročnosti budov.

Příklad úspěšnosti čerpání dotací EU –
Hodnoty schválených projektů v rámci 20. výzvy IROP:

Dopravní podnik Ostrava a.s. 678 828 913 Kč
Dopravní podnik města Brna,a.s. 411 360 900 Kč
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. 235 985 500 Kč
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. 168 865 250 Kč
Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 164 012 600 Kč
Dopravní podnik města Pardubic a.s. 157 322 250 Kč
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 119 101 762 Kč
Městský dopravní podnik Opava, a.s. 113 038 100 Kč

Zdroj: DPO

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

Kluk, co se od dětství zajímá o dopravu, procestoval přes 180 měst s městskou dopravou, založil dopravní magazín MHD86.cz, natáčí Dopravní podcast a byl zvolen radním pro dopravu v městské části Praha 6.