Na začátku prázdnin čeká trasu metra C obvyklá výluka

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se na začátku letošních letních prázdnin pustí do další fáze výměny pražců na lince metra C. Od soboty 29. června do soboty 6. července 2019 proto bude v úseku Pražského povstání – Kačerov obousměrně přerušen provoz. Mezi těmito stanicemi se cestující budou moci přepravit náhradní autobusovou dopravou XC. Během výluky se také stanice metra Budějovická 30. června večer promění v kinosál, návštěvníci mohou v unikátním prostředí zhlédnout snímek s tematikou stavby pražského metra a zúčastnit se odborné debaty.


„Náhradní autobusová doprava zajistí přepravu mezi uzavřenými stanicemi. Jsou vytištěny letáky, které usnadní orientaci cestující veřejnosti a přesně popisují, kde se zastávka náhradní autobusové dopravy XC nachází. Na místě budou k dispozici i informátoři. Původně plánovanou výluku jsme zkrátili o jeden den, aby negativně neovlivnila přepravu 70 000 návštěvníků koncertu Eda Sheerana, který se koná následující den po jejím skončení,“ říká Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva a dopravní ředitel DPP.

Práce bude DPP provádět v 1. traťové koleji v délce cca 300 m mezi stanicemi Pražského povstání a Pankrác. V tomto úseku DPP vymění nejen 500 ks vysloužilých dřevěných pražců za betonové, ale provede i úpravu přívodní a svařování pojížděných kolejnic. Novinkou na této výluce je, že během ní dojde ke kompletní demontáži a následné zpětné montáži stacionární části vlakového zabezpečovače, zatímco při předchozích výlukách obdobného typu se tyto práce prováděly s předstihem, resp. po ukončení výluky. Důsledkem byla potřeba zdvojování vlakových čet, což nyní odpadá.

Na uvedených pracích se bude podílet kolem 70 lidí, bude vyvezeno zhruba 50 tun materiálu a navezeno a namontováno cca 125 tun nového. Během jednoho dne lze z logistických důvodů (návozu nových betonových pražců) vyměnit v jednom úseku cca 88 pražců kompletně. Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov bylo cca 8 600 dřevěných pražců. O letošních Velikonocích se jich povedlo vyměnit 506, během letní prázdninové výluky dalších 500 a v říjnu jich plánuje DPP vyměnit 484 ks. V současnosti má DPP v celém úseku již zhruba polovinu dřevěných pražců vyměněných za betonové.

Pro informování cestujících budou ve stanicích metra, na zastávkách, i vozech povrchové dopravy vyvěšeny informační letáky. Nebudou chybět ani informátoři v reflexních vestách, kteří ochotně pomohou cestující správně nasměrovat. Jako obvykle DPP bude o akci informovat i formou hlášení ve stanicích metra a vozech povrchové dopravy. Ve vyloučeném úseku bude jezdit náhradní autobusová doprava XC. Posílené budou autobusové linky č. 135 a 196. Z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanic Kačerov a Pražského povstání DPP doporučuje využít právě autobusovou linku č. 135. Většina spojů posílených autobusových linek bude zajištěna nízkopodlažními vozy.

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)