DPP otestuje antikolizní systém na tramvajích Škoda 15T

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje na září letošního roku další testy antikolizního systému tramvají, tentokrát od izraelské firmy Mobileye. Testy budou prováděny na tramvaji typu 15T v areálu Opravny tramvají v Hostivaři. Antikolizní systém by měl zabránit železničním nehodám, tedy v pražské dopravě mezi tramvajemi, ale také nehodám s automobily a především srážkám s chodci. Zatím není v městské tramvajové dopravě plošně zaveden. Pokud bude systém funkční, počítá se s dalším testováním v provozu na vybraných tramvajích.


„DPP nainstaloval antikolizní systém pro tramvaje během 4. 9. a 5. 9. na tramvajích typu 15T ev. č. 9286 a 9366. Tato technologie byla nastavená dle požadavků DPP pro tramvajovou dopravu v Praze. V současné době probíhá testování systému a simulace nehodových stavů v Opravně tramvají. Pokud všechny scénáře nehodových dějů systém zvládne, vyjedou technici DPP s tímto systémem nejprve bez cestujících zkušebně do provozu,“ uvedl Milan Slunečko, vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje a předpokládá, že tyto testy budou probíhat během 14denní lhůty. Pokud systém bude odpovídat zadaným požadavkům, bude až poté uvolněn do provozu s cestujícími. Řidiči, kteří budou tyto tramvaje ovládat, budou proškoleni zástupcem izraelské firmy a z jejich poznatků DPP načerpá nadále informace k optimalizaci systému.

Systém je založen na principu inteligentních kamer, které evidují předměty, vozidla, osoby, jejich rychlost a směr pohybu a pracují se speciálními SW algoritmy. Systém se sám „učí“ číst okolí a tím se více stává spolehlivým. Systém nesmí zbytečně zatěžovat řidiče, ale v případě vyhodnocení kolize musí aktivovat akustickou výstrahu. Pokud se antikolizní systém osvědčí, tak dalším technickým krokem by mělo být u nových tramvají typu 14T a 15T zavedení výstupu do řízení vozidla. Tyto typy tramvají by pak uměly automaticky zabrzdit v případě kolize bez zásahu řidiče.

Pokud antikolizní systém pro tramvaje DPP odzkouší v provozu bez jakýchkoliv problémů, do budoucna by jej DPP mohl nakoupit formou veřejné soutěže pro všechny tramvaje DPP (cca 850 ks). Zejména by mohl výrazně eliminovat srážky s chodci a předcházet tak vážným úrazům, které nárazem tramvaje s chodci vznikají a na což DPP upozorňuje i prostřednictvím kampaně „Neskákej mi pod kola“: https://www.neskakejmipodkola.cz/

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)