České dráhy podepsaly smlouvu s hlavním městem Prahou na dalších 10 let

Zástupci vedení Českých drah a hlavního města Prahy podepsali smlouvu o zajištění provozu regionálních vlaků v metropoli po dobu následujících deseti let. Dopravce podle smlouvy zajistí v metropoli 5,14 mil. vlakokilometrů ročně. Zároveň se v ní zavázal k postupné obnově vozidlového parku a dodržování nově nastavených standardů kvality. Kontrakt navazuje na nedávno podepsanou smlouvu se Středočeským krajem. Nová smlouva s Prahou začne platit od 1. ledna 2020. Už od 15. prosince ale platí nový jízdní řád, k jehož největším novinkám v regionu středních Čech patří zvýšení kapacity souprav na regionálních spojích Praha – Všetaty – Mladá Boleslav / Mělník a Praha – Kladno – Rakovník.

„Novou smlouvou získávají Pražané i občané Středočeského kraje dlouholetou jistotu zajištění kapacitní ekologické dopravy. Zároveň tak Praha získává garanci dalšího rozvoje, jak co se týče pořízení nových vozidel, tak navýšení počtu spojů a zavádění nových městských linek. Taktéž není vyloučeno zapojení dalších dopravců ve veřejné soutěži,“ říká pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr a upřesňuje: „Smlouva umožňuje v době jejího trvání otevření vnitřního trhu do výše maximálně 25 % výchozích dopravních výkonů.“

„Uzavřená smlouva umožňuje pokračování nastoleného trendu maximálního zapojení železniční dopravy do systému Pražské integrované dopravy (PID),“ komentuje uzavření nové smlouvy ředitel organizace ROPID Petr Tomčík a pokračuje: „Provozní a tarifní zapojení železnice v PID, garantované smlouvou, je i zárukou dodržení stanovených standardů kvality. Dojednali jsme výrazný tlak na dopravce v oblasti zlepšování vozového parku, navyšování kapacity a zlepšování služeb, včetně sankcí při neplnění.“

„V Praze a středních Čechách zajišťujeme zhruba čtvrtinu regionálních dopravních výkonů z celé republiky a také přes čtvrtinu z celkového počtu všech námi provozovaných regionálních spojů. Dnes podepsaná smlouva se zástupci hlavního města tak v návaznosti na kontrakt se Středočeským krajem garantuje funkčnost a stabilitu systému vlakové dopravy v celém metropolitním regionu. Osobně jsem velmi rád i za zajištění dlouholeté personální perspektivy pro naše zaměstnance,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Václav Nebeský.

V průběhu platnosti desetileté smlouvy České dráhy plánují v Praze a středních Čechách výrazně investovat do obnovy vozidlového parku. Místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Radek Dvořák uvádí detaily k úpravám stávajících vozidel: „Do modernizace vozidel pro hlavní město a Středočeský kraj plánujeme investovat téměř 645 milionů korun. Omlazovací kúrou projde v následujících letech 71 CityElefantů, které zajišťují naprostou většinu spojů na elektrifikovaných tratích. Postupně do nich nainstalujeme Wi-Fi připojení k internetu a zásuvky k nabíjení drobné elektroniky, vylepšíme elektronický informační systém, přečalouníme sedadla a v první sérii těchto souprav vyměníme gravitační toalety za vakuové. Plánujeme vylepšit také 9 třívozových a 40 dvouvozových Regionov, ve kterých opět přečalouníme sedadla, doplníme Wi-Fi a elektrické zásuvky.“

Desetiletá smlouva počítá kromě modernizací vozidel i s nákupemzcela nových vlaků. „Pro trať Praha – Kladno pořídíme nové motorové vlaky v celkové hodnotě mezi 850 miliony až jednou miliardou korun. Pokud vezmeme v úvahu plánované modernizace vozidel i nákup zcela nových vlaků, do obnovy vozidel v regionu středních Čech investujeme kolem 1,5 miliardy korun. Další postup obnovy vozidel pak závisí na dohodě hlavního města Prahy a Středočeského kraje. My jsme každopádně připraveni na požadavky hlavního města a kraje reagovat a nová vozidla zajistit,“ uzavírá generální ředitel ČD Václav Nebeský.

Ke zvýšení kvality a kapacity dopravy přitom dojde už od začátku platnosti jízdního řádu 2019/20 na tratích Praha – Mladá Boleslav / Mělník a Praha – Kladno – Rakovník.

V době platnosti jízdního řádu 2019/20 ujedou regionální vlaky Českých drah v objednávce hlavního města Prahy celkem 5,141 mil. vlakokilometrů, v objednávce Středočeského kraje pak celkem 16,05 mil. vlakokilometrů. Smlouva s Prahou počítá v prvním roce platnosti smlouvy s úhradou ve výši 1,015 mld. Kč, Středočeský kraj pak ve stejném období uhradí za regionální vlaky v závazku veřejné služby 2,1 mld. Kč.  V Praze a Středočeském kraji pojede celkem 2 211 regionálních (osobních nebo spěšných) vlaků, denně půjde v průměru o 1 769 spojů.

České dráhy se v rámci smluv s objednateli dopravy zavázaly provozovat na území Prahy a Středočeského kraje síť vlastních prodejních míst. Provoz osobních pokladen bude zajištěn v 16 pražských a 69 středočeských tarifních bodech. Pokladny budou mimo odbavení v rámci tarifu ČD schopné zároveň odbavit cestující komplexně i v rámci tarifu PID a od zavedení i jízdenkami v rámci Státního jednotného tarifu (SJT). V roce 2020 Středočeský kraj dále předpokládá otevření až třinácti zákaznických center, kde si cestující budou moci pořídit všechny možné výhody plynoucí z odbavovacího systému PID Lítačka.

Hlavní změny v jízdním řádu 2019/2020 v Praze a Středočeském kraji

Vlakovou dopravu v regionu objednává hlavní město Praha a Středočeský kraj.Ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Michal Štěpán k novému grafikonu pro rok 2020 uvádí: „Jízdní řád pro příští rok vychází z předpokladu zajištění objednávky Středočeského kraje pro České dráhy ve výši 16,05 mil. vlakokilometrů za rok. V letošním roce Středočeský kraj vynakládá ze svého rozpočtu téměř 1,5 mld. korun na zajištění železniční dopravy a tento rozsah představuje maximum finančních prostředků vynakládaných na zajištění regionální železniční dopravy, přičemž další více než půl miliardy poskytne stát v rámci smlouvy o zajištění stability financování regionální dopravy.“

Tratě 070 Praha – Turnov a 072 Lysá nad Labem – Ústí nad Labem západ

Změny reagující na stav infrastruktury a nové zastávky na trati:

 • Kvůli pokračujícím stavebním pracím v úseku Praha hl.n. – Praha-Vršovice jedou spěšné vlaky linky R 43 a osobní vlaky linky S 3 nadále do, resp. ze stanice Praha Masarykovo nádraží.
 • Nový jízdní řád počítá se zastavováním vlaků na zastávce Neratovice sídliště od termínu vyhlášení ze strany SŽDC.

Změny ve vozidlech na linkách R 43 a S3:

 • V souvislosti s plánovaným otevřením zastávky Neratovice sídliště je zvýšena kapacita většiny osobních a spěšných vlaků linek S 3 a R 43 nasazením vratných souprav s kapacitou 214 pevných a 8 sklopných míst ve druhé třídě a nově i 15 míst ve třídě první a s místy pro přepravu až 16 kol ve vlaku. Některé posilové vlaky a vlaky mimo špičku budou vedeny soupravou bez první vozové třídy nebo soupravou s nižší kapacitou (odpovídající pravidelnému počtu cestujících).

Změny v jízdním řádu vlaků

 • Ranní spěšný vlak Sp 1543 s odjezdem ze Všetat v 6:49 a s příjezdem do Prahy po půl osmé nově jede z Mladé Boleslavi města. Cestující z Mělníka mohou nově jet v 6:49 do Prahy přímým vlakem 9543.
 • V pracovní dny odpoledne jsou spěšné vlaky s odjezdem z Prahy Masarykova nádraží ve 14:19 a v 16:19 vedeny přímo až do Turnova (místo dosavadních osobních vlaků). V opačném směru jede v pracovní dny nově spěšný vlak Sp 1547 ze Všetat v 16:50 do Prahy. Vlak jede jako přímý z Turnova.
 • Podvečerní spěšný vlak Sp 1546 s odjezdem z Prahy v 18:19 nově jede ze Všetat do Mladé Boleslavi města, ze Všetat vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách, do Mělníka místo něj jede vlak Os 9536 i v pracovní dny.
 • Na základě objednávky Ministerstva dopravy ČR zajišťuje všechny rychlíky linky R 21 dopravce Arriva vlaky.

Tratě 071 Nymburk – Mladá Boleslav a 080 Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou – Jedlová

 • Na základě objednávky Ministerstva dopravy ČR zajišťuje všechny rychlíky linky R 22 dopravce Arriva vlaky.

Trať 120 Praha – Kladno – Rakovník

 • Na většině spěšných vlaků mezi Prahou a Kladnem budou nasazeny soupravy složené z motorových vozů řady 854 a přípojných vozů řady Bdtn místo stávajících jednotek Regionova. Změnou nasazení souprav dojde k navýšení kapacity a také ke zvýšení komfortu přepravy
 • Výluka kvůli opravě Negrelliho viaduktu pokračuje i v jízdním řádu 2020, ale vstupuje již do své závěrečné fáze. SŽDC předpokládá její ukončení v červnu 2020. Po ukončení výluky budou vlaky opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
 • Na základě objednávky Ministerstva dopravy ČR zajišťuje všechny rychlíky dopravce Arriva vlaky.

Trať 124 Lužná u Rakovníka – Milostín (– Žatec)

 • Na základě objednávky Ústeckého kraje zajišťuje všechny vlaky dopravce Die Länderbahn i na území Středočeského kraje.

Trať 126 Rakovník – Domoušice (– Louny)

 • Na základě objednávky Ústeckého kraje zajišťuje všechny vlaky dopravce Die Länderbahn i na území Středočeského kraje.

Trať 171 Praha – Beroun

 • Vzhledem k přípojům v Berouně dojde u 3 dopoledních vlaků v pracovní dny k prohození omezení o 30 minut (vlaky v 9:48, 10:48 a 11:48 z Prahy hl.n. v pracovní dny končí v Řevnicích, naopak vlaky v 9:18, 10:18 a 11:18 jedou až do Berouna, ve směru do Prahy beze změny).

Trať 174 Beroun – Rakovník

 • Na této trati dochází k většímu či menšímu posunu časových poloh většiny vlaků, a to z důvodu optimalizace přípojových vazeb, zejména v relaci do a z Prahy. Důvodem je opětovná změna poloh vlaků na trati mezi Prahou a Plzní. Dále dochází u některých víkendových vlaků ke změně datumových omezení. Celkový rozsah dopravy ale zůstal zachován na stejné úrovni jako letos.

Trať 200 Beroun – Březnice (– Protivín)

 • Na základě dohody Středočeského a Jihočeského kraje dochází k přesměrování relací v Březnici. Vzniká tak nová přímá relace Beroun – Březnice – Blatná (případně až Strakonice), ve směru Protivín je v Březnici zajištěn přípoj. U večerních vlaků dochází k posunu časových poloh o zhruba jednu hodinu, tak aby bylo zajištěno rovnoměrnější rozložení spojů, a to v obou směrech.

Trať 212 Čerčany – Ledeč nad Sázavou

 • Vzhledem k zavedení provozu dle systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) dochází ke kompletnímu rozlomení ramene v Ledči nad Sázavou s možností přestupu. Vlaky budou jezdit v úsecích Čerčany – Ledeč n. S. a Ledeč n. S. – Havlíčkův Brod. S tím souvisí značné úpravy vlaků v úseku Kácov – Světlá nad Sázavou.

Trať 220 Benešov u Prahy – Tábor

 • Vzhledem k nové koncepci osobních vlaků Jihočeského kraje mezi Táborem a Českými Budějovicemi dochází k časovým úpravám a rozlomení osobních vlaků v Táboře.

Trať 230 Kolín – Čáslav (– Havlíčkův Brod)

 • Vzhledem k zavedení provozu dle systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) dochází k poměrně zásadní proměně podoby jízdního řádu.

TZ ROPID a ČD