Běžné tramvaje jezdí nově v Ostravě s cestujícími rychlostí 80 km/h

Od 1. 9. se na Svinovské mosty, klíčovou spojnici do Poruby, opět vrátí tramvaje. Dopravní podnik Ostrava (DPO) totiž dokončil jednu z největších investičních akcí letošního roku – kompletní rekonstrukci trati za 130 milionů korun. Vůbec poprvé v České republice se tak cestující v tramvajích mohou svést v některých úsecích až osmdesátikilometrovou rychlostí!

Sanace spodku trati pro lepší stabilitu a delší trvanlivost, úprava trolejového vedení a pražce s pružným upevněním kolejnic pro tišší a hlavně rychlejší jízdu jsou hlavní důvody velké prázdninové výluky na Svinovských mostech, kam se konečně vracejí zpět všechny standardní tramvajové linky. „Být nejmodernějším dopravním podnikem v zemi neznamená mít jen ta nejmodernější vozidla a způsoby odbavení. Musíte rovněž investovat a zkvalitňovat dopravní cestu. Kvůli bezpečnosti, snížení hluku i zvyšování rychlosti. Obecně je rok 2020, co se investic do dopravní cesty týče, pro DPO rekordní. Celkově letos modernizujeme a opravujeme za téměř 400 milionů korun,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

Ke stejnému datu, tedy k 1. 9., skončila i generální oprava drážních objektů na tramvajové smyčce Hlučínská. Za 44 milionů korun DPO vyměnil kompletně koleje, vybudoval nová nástupiště a veškeré zázemí pro řidiče. Samozřejmě nechybí ani nové osvětlení a bezpečnostní kamery. Poblíž zároveň vzniká P+R parkoviště.

Tramvajová smyčka Hlučínská

 • investorem u samotné tramvajové smyčky je DPO (44 mil. Kč), investorem parkoviště P+R je SMO (24 mil. Kč)
 • zhotovitel: OHL ŽS,
 • bezbariérová nástupiště, nový přístřešek (resp. zastřešení větší části nástupiště v designu blížícím se novému městskému standardu, sociální zázemí pro řidiče i pro veřejnost (pro veřejnost nebude hned 1. 9.)
 • uvnitř smyčky je odstavná plocha pro autobusy (nyní např. pro výlukové autobusy, ale do budoucna i pro parciální trolejbusy, které by tam mohly mít někdy konečnou)
 • smyčka i po opravě konečná pro linky 8, 14.
 • důvodem rekonstrukce smyčky je návaznost na projekt města P+R parkoviště (čili mimo jiné, aby se přes koleje dalo vjet na P+R)
 • ekologizace dopravy => komfortní přestup i z individuální dopravy na veřejnou
 • od září rekonstrukce přilehlé křižovatky (jízdní pruhy atd., tzn. teprve příprava na P+R)
 • součástí investice DPO je velká LCD obrazovka na střeše budovy zázemí, která budu sloužit k lepší informovanosti jak cestujících, tak i např. řidičů projíždějících aut, kteří se dostanou informaci o P+R a odjezdech spojů do centra)
 • výrazně se tedy zlepší komfort, informovanost a bezpečnost (osvětlení, kamerové systémy napojené na Policii).

Rekonstrukce trati Nová ves – Třebovice

 • investice 130 mil. Kč
 • zhotovitel: sdružení firem Strabag rail + Eurovia
 • projektant: Dopravní projektování
 • délka opravovaného úseku – 2,1 km
 • zvyšování rychlosti na 80 km/hod. (Stadlery 80 km/h, Tria 70, 80 km/h, Varia 65 km/h), úspora cca 20 sec. (oproti 60 km/h)
 • použitá technologie: konvenční železniční svršek, tzn. štěrkové lože, pražce s pružným upevněním kolejnic, sankce spodku pro vyšší stabilitu a trvanlivost
 • na mostech jsou použity zejména kvůli výšce dřevěné pražce, na zbytku trati betonové pražce
 • stabilizace předmostí (prolévání štěrkového lože pryskyřicí)
 • úprava trolejového vedení na 80 km/h, kvalitnější vícebodové zavěšení, původní trakční stožáry
 • v souvislosti se zvýšením rychlosti nabývá na významu investice do antikolizních systémů

Zvyšování rychlosti:

Na tramvajových tratích, vedených po pozemní komunikaci, je nejvyšší rychlost 50 km/h, na tratích na samostatném tělese 60 km/h s tím, že návěstím lze místně rychlost ještě zvýšit až na 80 km/h. Dosud byla na vybraných úsecích povolena rychlost až na 65 km/h, od 1. 9. 2020 tedy až 80 km/h. Dále je omezena rychlost jízdy přes výhybky a křižovatky na 10 až 20 km/h, kde opatření na zvýšení rychlosti také připravujeme (např. J. Kotase již dnes 30-40 km/h a přibydou ještě některé další vhodné).

Vhodné úseky pro zvýšení rychlosti na 70 až 80 km/h byly vybrány s ohledem na dostatečnou délku mezizastávkových úseků, dopravní situaci i okolní zástavbu. Realizace stavebních úprav bude probíhat postupně do 2022, přičemž až 85 % nákladů by mohlo být kryto z Operačního programu Doprava. Náklady budou ještě upřesňovány podle výsledků VZ.

TZ DPO