Visuté dráhy v oblasti Rhein-Ruhr (2. část: Düsseldorf)

V minulém díle tohoto seriálu jsem se zaměřil na visutou dráhou v Dortmundu, kde je provozována v areálu tamní technické univerzity. Nyní se přesuneme z Dortmundu jihozápadním směrem, a to na düsseldorfské letiště. Vzdálenostně po dálnicích přibližně 60 kilometrů. Mezi městy můžete k přepravě použít také S-Bahn, či RE (regionální železniční spoje).

4 November 2011, - Newcastle to Dusseldorf and Cologne

Düsseldorf

Je to město, které leží na západním okraji oblasti Rhein-Ruhr, na řece Rhein, s něco málo přes 600 tisíc obyvatel. Městskou dopravu zde zajišťuje Stadtbahn a klasické tramvaje (někde mají i společnou trať). Síť MHD doplňují autobusové linky a nechybí samozřejmě ani S-Bahn, který má v oblasti Rhein-Ruhr významnou roli.

Jak už jsem naznačil v úvodu, düsseldorfskou visutou dráhu najdeme v areálu místního letiště, které je umístěné severně od centra města. Dráze tady říkají Sky-Train.

Dráha spojující letiště se železniční zastávkou

Letiště ročně odbaví přes 22 milionů pasažérů, čímž je nejvýznamnějším v oblasti Rhein-Ruhr.

Zdejší visutá dráha spojuje jednotlivé letištní terminály A, B a C s parkovacím domem a vlakovou stanicí. Stavba úseku dlouhého 2,5 kilometru začala už v roce 1996. Ke slavnostnímu otevření došlo 1. 7. 2002.

20130803 Düsseldorf Skytrain, Terminal A-B

Visutá dráha má celkem čtyři stanice. Východní konečnou je „Düsseldorf Flughafen“, kde je přestup na železniční trať, po které jezdí nejen vlaky S-Bahn, ale také regionální a vnitrostátní spoje. Poté následuje nejdelší mezistaniční úsek Sky-Trainu ke stanici „Parkhaus 4“. Mezi těmito zmíněnými stanicemi se rovněž nachází vozovna visuté dráhy. Kolem stanice „Parkhaus 4“ je několik parkovacích domů, ze kterých se na letiště pohodlně visutou dráhou přepravíte. Poté následuje stanice „Terminal A/B“ (letištní terminály především pro lety po území Evropské unie) a další stanici je už konečná „Terminal C“ (letištní terminál pro ostatní lety).

Mapa H-Bahnu, resp. SkyTrainu v Düsseldorfu na letišti


Zobrazit větší mapu

Výrobcem celého systému i kabin je opět Siemens AG. Technická data, systém pohonu i způsob odbavování ve stanicích je obdobný tomu, který byl použitý u dortmundského H-Bahnu a jenž byl podrobně popsán v minulém čísle našeho časopisu. Pouze obsaditelnost kabiny je 15 sedících a 32 stojících cestujících, a to díky podélnému rozmístění sedaček.

Interiér kabiny

Dveře vozidla a dveře stanice

Oproti jednokolejné visuté dráze v Dortmundu je tato dráha kapacitnější. V celé délce je dvoukolejná a navíc jsou zde provozována vozidla spojená do dvojic. Vozidla jsou široká 2,56 metrů, s délkou 18,4 metrů, provozovaná při napětí 400 V. Každá dvouvozová souprava pojme až 64 stojících a 30 sedících pasažérů. Nejkratší provozní interval představují 3 minuty, při kterých dokáže systém přepravit až 1880 cestujících za hodinu. Při cestovní rychlosti 21 km/h trvá jízda z konečné na konečnou sedm minut. Maximální možná rychlost je 50 km/h.

Visutá drahá kličkující nad komunikacemi, parkovišti a mezi garážovými domy

I v Düsseldorfu existují plány na rozšíření Sky-Trainu o další kilometry. Jedná se o propojení letiště s výstavištěm (Düssseldorf Messe) a fotbalovým stadionem, na kterém jsou často také velké hudební koncerty (ESPRIT arena). Tím by se systém rozrostl přibližně na trojnásobnou délku. V současnosti jsou plány pouze na papíře a realizace se v blízké době nepředpokládá.

Příjezd do letištní stanice

Pro jízdu Sky-Trainem můžete využít síťové jízdenky VRR, která vám platí na autobusy, tramvaje, Stadtbahn a železnici. Nebo si zakoupíte ve stanicích místní dvouhodinovou jízdenku pouze na Sky-Train.

Stanice visuté dráhy

Staniční hala

V příštím, třetím díle, se podíváme do Wuppertalu, jehož visutá dráha má daleko bohatší historii.

Vyšlo v časopise Městské doprava 3/2016


Seriál: Visuté dráhy v oblasti Rhein-Ruhr

• 1. část: Dortmund

• 2. část: Düsseldorf

• 3. část: Wuppertal

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.