Soused má metro, já chci taky. Za každou cenu

Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo o trasování budoucí linky pražského metra D od Hlavního nádraží nikoli na Náměstí Republiky, ale na Žižkov a v budoucnu možná až do Vysočan. Je metro pro Žižkov za každých okolností záchranou? Bude pouhá existence metra na Žižkově bez jeho trasování přes centrum Prahy dostatečnou devizou pro jeho intenzivní využití?


Na rozdíl od nedávno oprášených plánů prodloužení trasy metra A na letiště v Ruzyni nebo trasy metra C do Čakovic, kdy se vždy jedná o prodloužení stávajících tras vedených přes centrum města s dobrými přestupními vazbami na ostatní trasy, je trasování metra D na Žižkov jiné. Opouští dříve uvažované a projektanty územního plánu doporučené trasování na Náměstí Republiky s přestupem na trasu B a pěší dostupností mnoha cílů v centru města. Metro D by z jihu po příjezdu z Písnice na Náměstí Míru pokračovalo do stanice Hlavní nádraží, jejíž poloha by již musela být od samotného nádraží více vzdálena a dále již na Žižkov. Trasa metra D by měla přestupní vazby na metro A na Náměstí míru a na metro C pouze na Pankráci (přestupní docházka na Hlavním nádraží by trvala cca 10 minut), linku B by však nová trasa ve vedení na Žižkov vůbec nepotkala.

Stanice metra D Hlavní nádraží je plánována téměř na Žižkově u Vysoké školy ekonomické a Domu odborových svazů. Pěšky do centra je to poměrně daleko. Obrázek: IPR Praha

Usnesení ZHMP k trasování metra D

Praktické následky trasování metra D mimo centrum bez přestupu na linku B jsou zřejmé – pro mnoho relací by trasa D vůbec nebyla atraktivní. Jako příklad může posloužit stále se rozvíjející oblast Smíchova v okolí stanice Anděl. Při použití metra D ze Žižkova by se muselo pro cestu na Smíchov dvakrát přestupovat v metru (na Náměstí míru na trasu A a následně na Můstku na trasu B). Takovou trasu však nenabídne ani vyhledávač na internetu – časově lépe však pro cestujícího bude totiž vycházet přestup na tramvaj na Náměstí míru. Ještě horší bude pozice metra pro cesty přímo do centra, třeba do okolí Václavského náměstí, Národní třídy nebo Náměstí Republiky. Zde bude i při existenci metra D ze Žižkova stále nejrychlejší použití přímých tramvajových linek Seifertovou ulicí nebo autobusů vedených Husitskou ulicí. Reálně hrozí, že metro D sice na Žižkově bude, ale jeho praktický význam bude pouze pro malý podíl cest.

Schéma plánovaného rozvoje pražského metra z roku 1987. Zdroj: Metrostav

Výše popsaný problém má snadné řešení. Trasa metra D je plánována k provozu samoobslužnými jednotkami, u kterých nevyžaduje změna směru jízdy žádnou speciální manipulaci a je možná prakticky ihned. Není tedy problém, aby bylo metro D vedeno z Písnice na Náměstí Republiky a dále na Žižkov, přičemž na stanici Náměstí Republiky by docházelo ke změně směru jízdy metra. Obyvatelé Žižkova by tak získali spojení metrem do centra, přestup na metro B i funkční přestup na metro C na Hlavním nádraží. Jediným negativem by bylo prodloužení jízdní doby mezi Prokopovým náměstím a Náměstím míru o zhruba tři minuty z důvodu zajížďky přes Náměstí Republiky. Žižkov by za tuto cenu získal metro použitelné pro větší podíl obyvatel, než aktuálně navrhované vedení metra objížďkou mimo centrum. Vážná chyba v dopravním plánování, schválená navzdory odborným názorům zastupitelstvem hl. m. Prahy se tak snadno dá napravit…

Prověřované varianty vedení metra D v centru Prahy. Obrázek: IPR Praha

Autor komentáře: Jiří Stašek


Dopravní magazín www.MHD86.cz je místem i pro vaše komentáře, prezentace a zprávy ze světa MHD.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)