Statistiky potvrzují nárůst cestujících v metru

Zjednodušeně se dá říct, že každým dnem od dubna narůstá v pražském metru počet cestujících. V metru došlo k velkém propadu přepravených cestujících v době koronakrize.

Zatímco před nouzovým stavem přepravilo pražské metro přes milion dvě stě tisíc cestujících za den, od 17. března počty cestujících jen mírně přesahovaly hodnotu 200 tisíc. Podle poslední dat, 25. května, přepravuje metro cca 600 tisíc cestujících. I proto se chystá od června mírné posílení provozu metra, jelikož jeho provoz byl v rámci koronakrize omezen.

V následujícím grafu se můžete podívat na rozdíl celkového počtu cestujících v letech 2019 a 2020 a zároveň je dobře patrný postupný nárůst cestujících od dubna do konce května.

Další grafy zobrazují počty cestujících ve vybraných stanicích s rozdělením podle tras. Zatímco u stanic Hradčanská, Petřiny, Národní třída, Anděl a Kobylisy je patrný podobný vývoj, stanice I. P. Pavlova se lehce vymyká. V době největší koronakrize byl ve zmíněné stanici procentuálně větší propad cestujících, než-li jinde.

Přesto, že cestujících jezdí v metru méně, není to úplný důvod pro omezený provoz metra. Je potřeba připomenout, že se lidem stále doporučuje držet dvoumetrové odstupy na veřejnosti. To v praxi vyžaduje kratší intervaly MHD, aby cestující mohli v metru odstupy dodržovat.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.