Prototyp tramvaje KT4D? Pro pražský dopravní podnik danajský dar

Když dílny pražského dopravního podniku (DPP) získaly zakázku na modernizaci několika tramvají KT4D z německé Potsdami, podnik se zakázkou pyšně prezentoval. Nyní už zprávu na webu DPP nenajdete. O web ústředních dílen DP snad škoda mluvit. Mezi referencemi s velkými zakázkami není ani slovo o Potsdami a např. na rubriku „Napsali o nás“ nesáhl správce webu a marketingové oddělení od roku 2016.


Poslední tramvají z německé zakázky je velmi sledovaný vůz s ev. č. 001. Jedná se totiž o historický prototyp vozu KT4D. Také o něm se původně psalo mezi aktualitami na webu DPP: „Vůz by měl být připraven na jízdní zkoušky na přelomu března a dubna.“ Jelikož o vyfotografování vozu, jeho prohlídku a případné svezení je velký zájem mezi tramvajovými nadšenci, pravidelně posílám dotaz na tiskové oddělení DPP, kdy dojde k zmíněným zkouškám v pražských ulicích.

KT4DC ev.č 148 + 248 v ulicích Prahy.
Foto: Citybus.cz

Odpovědi jsou stále „odkládající“ ve smyslu, ozvěte se později, zatím není znám termín. Poslední odpověď zněla, že 3. 5. 2018 proběhne komisionální prohlídka tramvaje potsdamským dopravním podnikem a že více informací bude po 3. květnu. Přesto, na připomínající dotaz z 8. května a také z 16. května dosud nepřišla odpověď.

Zdá se, že zakázka na opravu prototypu tramvaje KT4D se stala pro dopravní podnik danajský darem a teď neví, jak se s tím „poprat“, až raději informace o zakázce z webu byly odstraněny k nedohledání.

Přitom se jedná o zakázku, kterou se mohl dopravní podnik pěkně prezentovat. Získat nové zakázky pro své ústřední dílny a zároveň se pochlubit vozidlem u tramvajových nadšenců.


Jeden z prototypů KT4 zachycený v Praze na Mánesově mostě v roce 1973 (Foto: Archiv DPP)

> Fotografie prototypu 001 z Potsdami před opravou v Praze <

Ropidu sice často lidé vyčítají, že v něm pracují šotouši, kteří si jen přečíslovávají linky autobusů a tramvají, ale zároveň se snaží marketingově a dopravně slušně prezentovat. Oproti tomu oddělení marketingu v DPP připomíná „staré úředníky“, kteří nemají o marketingu žádnou potuchu. Často je na oddělení slýchána kritika (nejen od nadšenců do dopravy, ale také z řad zaměstnanců DPP), jelikož oddělení není schopné využít potenciál dopravních zajímavosti a prezentace podniku navenek.

Modernizovaná tramvaj KT4D v Potsdami

Avšak potenciál vozu s číslem 001 je daleko větší. Zkoušel někdo domluvil s majitelem vozidla nasazení „kátéčka“ třeba na retrolinku 23? Byla by to obrovská prezentace pro všechny zúčastněné strany. Ale pravda, bylo by to pro marketing moc práce…

Neoficiálně se objevují informace ve smyslu, že se marketing v posledních dnech „probudil“. Doufejme, že nakonec bude tento jedinečný vůz představen odborné a zájmové veřejnosti. Byla by škoda, kdyby vůz jen v tichosti odjel zpátky do Potsdami, bez prezentace nejen vozu, ale také dobře odvedené práce dílen dopravního podniku a prezentace německé Potsdami, u které lze předpokládat, že pokud by se nechtěly vozem v Praze (kde byl vůz vyroben) prezentovat, ani by jej do Prahy neposílaly a opravu by si zajistily sami.

O tramvajích KT4

KT4 je typ dvoučlánkové tramvaje, vyráběné od 70. do 90. let 20. století společností ČKD Tatra Smíchov v Praze. Tramvaj KT4 je jednosměrný čtyřnápravový motorový tramvajový vůz sestávající ze dvou článků navzájem spojených kloubem a krycím měchem. Protože byla zpočátku určena převážně pro provoz v německých městech, v jejichž historických centrech často vedou tramvajové tratě úzkými křivolakými uličkami, byl z konstrukce vypuštěn střední podvozek – vůz tak může lépe projíždět ostrými oblouky. KT4 má čtvery skládací dveře, dvoje v každém článku. Do tohoto typu tramvaje je možno montovat podvozky jak pro normální rozchod kolejí 1435 mm, tak i pro rozchod 1000 mm. Vozidlem závod ČKD Tatra Smíchov dobyl nejen východoněmecký trh, ale také bývalou Jugoslávii a Sovětský svaz. V letech 1973 až 1997 bylo vyrobeno celkem 1748 vozů modifikace KT4. Dva prototypy tramvaje KT4 byly postaveny v roce 1973 (obdržely ev.č. 8001 a 8002). Po zkušebních jízdách v Praze byly o rok později prodány do Postupimi. Tam pod ev.č. 001 a 002 jezdily do roku 1989. Vůz č. 002 byl zlikvidován, první prototyp byl přeřazen do muzejní sbírky. Zdroj: Wikipedie

Edit: Pokračování 17. 5. 2018, 13:30:

► Článek o prototypu tramvaje KT4D rozpohyboval DPP k odpovědi

Edit: Pokračování 21. 5. 2018, 09:00:

► Vyfoťte si prototyp tramvaje KT4D v ulicích Prahy

Trojice tramvají KT4D v Erfurtu

Dvojice tramvají KT4D v Berlíně

Düwag a Tatra KT4D na meziměstské trati z německé Gothy

Muzejní KT4D v Geře

KALININGRAD: V ULICI ALLEYA SMELYKH VEDOUCÍ K MASOKOMBINÁTU SE MÍJÍ VOZY KT4D EV.Č. 602 (ROK VÝROBY 1979, V COTTBUSU EV.Č. 8, OD ROKU 1999 V KALININGRADU) A KT4SU EV.Č. 438 PATŘÍCÍ K NEJNOVĚJŠÍM TRAMVAJÍM, ROK VÝROBY 1994.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.