Všechny tramvaje Škoda 15T budou mít klimatizaci

Rada hl. m. Prahy tento týden na svém zasedání rozhodla o investici do zvýšení cestovního komfortu MHD v Praze, když schválila záměr Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) dovybavit 124 tramvají 15T ForCity klimatizačními jednotkami. DPP v současnosti provozuje 250 tramvají 15T ForCity, klimatizací je ale vybavena pouze polovina vozů.

DPP plánuje do tramvají nainstalovat nejnovější typ klimatizací značky Poll, jejíž nabízená jednotková cena včetně všech prací je 3,215 mil. Kč, předpokládaná celková částka za všech 124 vozů je pak 398,7 mil. Kč. DPP v návaznosti na dnešní rozhodnutí Rady HMP nejdříve provede nezávislé posouzení přiměřenosti nabízené ceny. V případě kladného stanoviska a následného uzavření smlouvy s dodavatelem, společností Škoda Transportation, předpokládá DPP dokončení celého projektu do konce roku 2021. První doklimatizované tramvaje by měly být zařazeny do provozu o letních prázdninách příštího roku.

První série pražských tramvají Škoda 15T

DPP v současnosti provozuje 250 tramvají 15T ForCity nakoupené na základě kupní smlouvy z roku 2006. První tramvaj 15T si DPP převzal v roce 2011, poslední letos v únoru. První tramvaje 15T byly vybaveny pouze ventilací, nicméně na základě jednání a následné dohody mezi DPP a výrobcem, společností Škoda Transportation, byly zhruba od poloviny roku 2015 a 126. vozu v pořadí (evidenční číslo 9326) všechny vozy dodávány již s kompletní klimatizací. DPP hledal řešení, jak dovybavit klimatizací i ostatní, dříve dodané tramvaje 15T. Letos v únoru společně s výrobcem tramvají nechal nainstalovat do jednoho vozu 15T, který byl vybaven pouze ventilací, prototyp nejmodernější klimatizační jednotky Poll. Příprava na zkušební provoz na tomto voze s evidenčním číslem 9285 probíhal od 25. 2. do 14. 6. 2019 pod dohledem a v souladu s podmínkami stanovenými Drážním úřadem ČR. Zkušební provoz jako takový byl Drážním úřadem stanoven za jím určených podmínek do 31. 10. 2019, po dohodě všech stran byl prodloužen do 31. 3. 2020. Výsledky zkušebního provozu doklimatizované tramvaje jsou pozitivní.

DPP nechá v následujících týdnech posoudit přiměřenost nabízené ceny za doklimatizaci tramvají 15T. Nabízená jednotková cena včetně všech prací je 3,215 mil. Kč, předpokládaná celková částka za všech 124 vozů pak 398,7 mil. Kč.

Přestavba vozu 15T s ventilací na plně klimatizovaný znamená ve stručnosti instalaci 3 klimatizačních jednotek (pro každý článek jednu), provedení recirkulačních otvorů do střešních sendvičů tramvaje a úpravu samotných sendvičů pro instalaci samotných klimatizačních jednotek. Dále je nutné zvětšit stávající otvory pro výdech tepelně upraveného vzduchu, utěsnit je proti vtékání vody do prostoru pro cestující, namontovat nový podstropní kanál pro rovnoměrnou distribuci tepelně upraveného vzduchu, provést úpravu kabeláží a konektorů, nahrát nový software, nastavit jej pro běžné používání a v neposlední řadě proškolit řidiče.

Doklimatizace by se měla provádět ve vozovnách DPP na Pankráci a ve Vokovicích, které jsou pro to technicky vybaveny. Přestavba jedné tramvaje zabere zhruba jeden týden, vzhledem k provozním možnostem DPP jich lze doklimatizovat maximálně osm měsíčně.

Tramvaj Škoda 15T

Škoda Transportation, jako výrobce tramvají i dodavatel klimatizací, převezme po přestavbě plnou systémovou záruku doklimatizovaných vozů. Bude nést plnou odpovědnost za fungování tramvají jako celku, bude ručit za soulad upravených vozů s platnými technickými podmínkami vozidla, jakož i dalšími závaznými normami, ustanoveními a nařízeními (například za finální elektromagnetickou slučitelnost vozidla). Systémová záruka zahrnuje také zodpovědnost za bezvadnou komunikaci všech klimatizačních systémů se stávajícím nadřazeným řízením a diagnostickými systémy vozidla.

TZ DPP