Ropid otevřel nové infocentrum na Černém Mostě

V autobusovém terminálu Černý Most otevřela počátkem ledna 2020 organizace ROPID nové dopravní infocentrum. Cestujícím poskytne aktuální informace o dopravní situaci, zdarma všechny potřebné informační materiály a také zde bude možné koupit jízdenku včetně místenky na vnitrostátní i mezinárodní autobusové spoje.

Veřejná doprava musí být atraktivní nejen z hlediska četnosti spojů a komfortu dopravních prostředků. Nesmírně důležité je, jak se cestující cítí už v nástupní zastávce. Proto Praha aktivně řeší neutěšený stav některých autobusových terminálů, prioritou jsou v tomto případě Černý Most a Zličín. Nová informační služba pro cestující na Černém Mostě je prvním krokem pro celkové zlepšení informačního servisu na autobusových terminálech v Praze,“ uvádí náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

„V rámci Černého Mostu by se měli cestující ještě v rámci letošního roku setkat s kvalitnější navigací na jednotlivá odjezdová stanoviště a instalovány by měly být také elektronické informační panely zobrazující aktuální odjezdy z celého terminálu,“ uvádí ředitel ROPID Petr Tomčík. Nově zřízená dispečerská služba ROPID zajistí lepší kontrolu nad dodržováním pravidel v rámci autobusových terminálů a také aktuální informace o dopravní situaci. „Stejného zlepšení informačního komfortu by se měli ještě v letošním roce dočkat cestující městskou, regionální, dálkovou i mezinárodní dopravou na autobusovém terminálu Zličín,“ dodává Petr Tomčík.   

„Jsem rád, že dlouhodobě neřešená záležitost kolem stavu terminálu Černý Most se konečně dává do pohybu. Tuto první vlaštovku v podobě kvalitnějších informací jistě ocení i místní obyvatelé, kteří přes Černý Most denně cestují. Společně s hlavním městem Prahou ale řešíme celkovou revitalizaci tohoto terminálu, aby se stal důstojným dopravním uzlem hodným 21. století,“ dodává starosta městské části Praha 14 Radek Vondra.

Nové dopravní infocentrum je umístěno v prostorách odbavovací haly autobusového nádraží hned u výstupu z metra na místě původní prodejny jízdenek. Otevřeno je v pracovní dny od 8:00 do 18:00 s polední přestávkou 12:00-12:30 a nabízí tyto služby:

  • informace o aktuálních jízdních řádech a spojeních v rámci celé České republiky
  • informace o aktuální provozní situaci a případných mimořádnostech hlášených jednotlivými dopravci
  • zdarma informační materiály Pražské integrované dopravy včetně jízdních řádů z celostátního informačního systému
  • prodej vnitrostátních i mezinárodních jízdenek a místenek ze systému AMSBUS

Organizace ROPID přebírá od ledna 2020 po Technické správě komunikací hl. m. Prahy správu vybraných autobusových terminálů v Praze (Černý Most, Zličín, Na Knížecí, Roztyly a Želivského), zároveň spravuje nácestné autobusové zastávky na území Prahy pro autobusové linky mimo systém PID (zajišťuje údržbu zastávkových označníků a aktualizaci informací pro cestující včetně vývěsu jízdních řádů).

TZ Ropid, foto: Sandra Sedlecká