Voticko zaintegrováno do PIDu

Od soboty 22. srpna 2020 je rozšířena integrovaná doprava Prahy a Středočeského kraje do oblasti Voticka. Zavedeno je 11 nových linek PID (500, 532, 550, 552–554, 556, 557, 566 až 568), zrušeno bylo 19 stávajících linek mimo systém PID a upraveno bylo 9 stávajících linek mimo systém PID. Změna se dotkla 21 měst a obcí ve Středočeském a Jihočeském kraji.

Dopravní obslužnost obcí na silnici I/3

Páteřní dopravní obslužnost zajišťuje linka 500, která propojuje Benešov, Olbramovice, Votice, Miličín, Sudoměřice u Tábora a Tábor. Vybrané spoje jsou z Benešova prodlouženy do Prahy, na opačném konci linky pokračují dílčí spoje až do Jindřichova Hradce nebo Třeboně. Je zachováno i přímé spojení Mladá Vožice – Praha.

Na jízdenku PID bude po realizaci integrace možné cestovat pouze v části trasy Praha – hranice Středočeského/Jihočeského kraje. Pro cesty na území Jihočeského kraje platí tarif vyhlášený dopravcem.

V Benešově je zajištěna návaznost na rychlíky linky R17: příjezd linky 500 od Votic ve 40. minutu a odjezd rychlíku do Prahy ve 49. minutu; opačně příjezd rychlíku od Prahy v 11. minutu a odjezd linky 500 do Votic ve 20. minutu.

Během ranní a odpolední špičky pracovních dní je linka 500 provozována v intervalu 30 až 60 minut, v dopoledním sedle 60–120 minut. O sobotách budou provozovány 4 páry spojů mezi Miličínem a Benešovem, o nedělích a svátcích bude tento počet navýšen.

Východní část Voticka

Páteřní linkou ve východní částí regionu je linka 550 s výchozí zastávkou v Olbramovicích u železniční stanice, kde navazuje na vlaky linky R17 od Prahy a Benešova. Z Olbramovic je trasována do Votic a dále přes Jankov, Ratměřice, Zvěstov, Louňovice pod Blaníkem a Kondrac do Vlašimi. V úseku Louňovice pod Blaníkem – Vlašim jsou cestující odbaveni v tarifu SID, přičemž část spojů je mezi Louňovicemi pod Blaníkem a Vlašimí vedena přes Veliš – tyto spoje jsou značeny jako stávající linka 200036 a jejich časové polohy jsou upraveny dle příjezdů a odjezdů linky 550 v Louňovicích pod Blaníkem. V návaznosti na tyto úpravy dochází i ke drobným změnám na linkách 200038 a 390710.

Na lince 550 bude zaveden 60 minutový interval během dopravní špičky, oproti stávajícímu stavu bude v této relaci rozšířen provoz i do večerních hodin. O víkendech a svátcích budou provozovány 4 páry spojů.

Linka 532 je navržena jako místně obslužná především pro spojení Bedřichovic, Vlčkovic, Broumovic a Ameriky s Jankovem a centrem Votic. V západním směru pokračuje přes železniční stanici (kde je návaznost na osobní vlaky S90) do Beztahova.

Pro spojení Odlochovic s Jankovem a dále s Benešovem slouží navržená linka 553. Mezi Jankovem a Benešovem je trasována přes Pičín, Strženec, Dubovku, Jinošice a Opřetice do Bystřice a odtuddo Benešova k železniční stanici. Alternativou mezi Bystřicí a Dubovkou je trasa po hlavní silnici I/3 a Tomice. Vybrané spoje obsluhují i Jankovskou Lhotu, Nosákov a Líšno, Vokov a Mokrou Lhotu. V Jankově jsou k vybraným spojům linky 553 zřízeny návaznosti na linku 550.

Linka 554 vzájemně propojuje bystřické, olbramovické a votické osady. Linka vede variantně buďto od žst. Olbramovice přes Olbramovice a Tomice nebo alternativně z Benešova přes Bystřici, Opřetice, Jinošice a Ouběnice, přičemž obě větve se sbíhají u rozcestí na Jiřín a pokračují přes Kaliště a Budenín do Votic. V Olbramovicích je plánována návaznost na linku 500, a to obousměrně pro relaci Tomice – Olbramovice – Votice.

Západní část Voticka

Pro cesty mezi Benešovem, Bystřicí, Vrchotovými Janovicemi, Olbramovicemi a Voticemi bude možné využít linku 552. Linka z Votic pokračuje dále přes Neustupov do Mladé Vožice (viz níže). Interval ve špičkách pracovních dnů je 60–120 minut, během víkendů a svátků jsou na lince 3 páry spojů.

Na lince 552 bude zřízena garantovaná návaznost na vlaky rychlíkové linky R17 v železniční stanici Olbramovice. Z obou směrů přijíždí linka 552 ve 30. minutu, přičemž příjezd rychlíků od Benešova je ve 21. minutu a od Tábora ve 38. minutu. Po celý den je takto zajištěn návoz z Votic na rychlíky do Benešova a odvoz od rychlíků z Benešova do Votic. Analogicky je tomu u oblasti Vrchotových Janovic – celodenně je z Vrchotových Janovic zajištěn návoz na rychlíky ve směru Benešov a odvoz od rychlíků od Benešova do Vrchotových Janovic.

Linka 566 tvoří posilu k lince 552 v úseku Votice – Olbramovice – Vrchotovy Janovice a dále pokračuje přes Mrvice, Šebáňovice, Sledovice, Minartice a Bezmíř do Vojkova. Na lince je vedena i doplňková větev do Maršovic za zrušenou linku 200077 (E77).

Spojení Votic se Sedlcí-Prčicí zajistí páteřní linka 557 přes Jestřebice a Arnoštovice do Heřmaniček a dále do Sedlce-Prčice. Vybrané spoje obslouží i místní části Divišovice, Chotětice a Mrákotice. Mezi Sedlcí-Prčicí a Voticemi je ve špičkách pracovních dnů navržen interval 60 minut doplněný párem spojů v dopoledních a večerních hodinách. O víkendech a svátcích jsou navrženy 3 páry spojů mezi Voticemi a Sedlcí-Prčicí přičemž část spojů je mezi Heřmaničkami a Voticemi vedena přes Smilkov jako linka 556. V souvislosti s integrací budou provedeny dílčí časové úpravy spojů tak, aby byla zachována přestupní vazba v Sedlci-Prčici mezi spoji linek do Sedlčan a linkou 557.

Linkou 556 je zajištěno spojení částí Křenovičky, Dědkov a Velké Heřmanice s Heřmaničkami a z Heřmaniček přes Smilkov do Votic. Mezi Heřmaničkami a Voticemi je plánováno 13 spojů. Zůstává zachováno přímé spojení Sedlce-Prčice se Sedlčany přes Heřmaničky, v úseku Sedlec-Prčice – Heřmaničky budou spoje značeny jako linka 557, v úseku Heřmaničky – Křenovičky jako linka 556 a dále pokračují mimo systém PID jako linka 300067.

Na linkách 556 a 557 jsou zřízeny garantované návaznosti na osobní vlaky linky S90 v Heřmaničkách. Dopoledne zajišťují linky 556 a 557 návoz od Křenoviček, resp. Sedlce-Prčice, primárně na vlak ve směru Benešov (nepravidelně i Tábor) a odpoledne se soustředí na odvoz od vlaků (primárně od Benešova) do Křenoviček, resp. Sedlce-Prčice.

Jižní část Voticka + spojení do Mladé Vožice

Jižní větev navržené linky 557 vznikla sloučením linek 300062 a 390100. Spojuje centrum Sedlce-Prčice s jejími částmi Uhřice, Jetřichovice a Vrchotice. Jedním odpoledním párem spojů zajišťuje spojení Černotic a Bonkovic se Střezimíří a zároveň i spojení s jihočeským Borotínem.

Náhradou za zrušenou linku 300066 mezi Sedlcí-Prčicí a Červeným Újezdem (přes Staré Mitrovice, Dvorce a Záběhlice) je linka 568. Oproti stávajícímu stavu dochází k rozšíření provozu v odpoledních hodinách. Linka 568 dále pokračuje přes Střezimíř a Mezno do Miličína, a to přes Mitrovice, Nasavrky, Nové Dvory, Petrovice, Malovice a Záhoří. V této části linky slouží především pro obsluhu sídel podél mezikrajské hranice, přičemž v Miličíně je zajištěna návaznost s linkou 500.

Linka 567 se funkčně dělí na dvě samostatné větve: Mezno – Střezimíř – Červený Újezd – Ješetice – Miličín a Miličín – Oldřichov, Těmice – Zhoř u Mladé Vožice – Mladá Vožice. V první zmíněné části trasy Mezno – Miličín je navrženo 5 párů spojů, s výjimkou posledního spoje do Miličína je (podobně jako u linky 568) garantovaná návaznost v Miličíně na linku 500.

V úseku mezi Miličínem a Mladou Vožicí je během pracovních dnů zachován současný rozsah provozu, stejně tak je zachován přímý pár spojů v trase Mladá Vožice-Praha, přičemž z Mladé Vožice do Miličína bude vůz označen jako linka 567 a v úseku z Miličína do Prahy pojede pod označením linky 500. Během sobot, nedělí a svátků dojde k rozšíření provozu na 2 páry spojů.

Jižní část linky 552 začíná ve Voticích, pokračuje do Neustupova a dále na území Jihočeského kraje přes Slapsko a Šebířov, Bouřilku do Mladé Vožice, kde je linka ukončena. Návrh počítá s provozem 5 párů spojů mezi Voticemi a Mladou Vožicí a dále s posilovými spoji mezi Voticemi a Jiřeticemi. Trasování linky z Votic severně přes Olbramovice a Vrchotovy Janovice do Benešova přináší cestujícím z oblasti Neustupova, Slapska a Mladé Vožice možnost přestupu na rychlík v Olbramovicích (ve směru do Benešova a Prahy) a také přímé spojení bez přestupu s Benešovem. Vzhledem k rozdílným časovým polohám současných a navržených spojů v Mladé Vožici budou realizovány i dílčí časové posuny spojů linek z/do Tábora tak, aby nedošlo k porušení přestupních vazeb v Mladé Vožici.

Nové linky

500 Třeboň/Jindřichův Hradec – Tábor – Votice – Benešov – Praha (původní linky: 132100, 340001, 340002, 390001, 390720, 390770)

532 Beztahov – Amerika – Vlčkovice – Jankov – Bedřichovice (původní linky: E70, E72, E73, E85)

550 Olbramovice, žel. st. – Votice – Louňovice pod Blaníkem – Vlašim (původní linky: E36, E70, E73)

552 Mladá Vožice – Neustupov – Votice – Vrchotovy Janovice – Benešov (původní linky: E70, E94, 390760)

553 Benešov – Radošovice – Ouběnice – Jankov – Odlochovice (původní linky: E70, E72, E73, E74)

554 Olbramovice, žel. st. / Benešov, aut. st. – Budenín – Votice (původní linky: E70,E72,E73,E85)

556 Křenovičky – Heřmaničky – Smilkov – Votice (původní linky: D67, E49, E92)

557 Votice – Heřmaničky – Sedlec-Prčice – Střezimíř – Borotín (původní linky: 390100, D62, D63, E50)

566 Vojkov/Maršovice – Vrchotovy Janovice – Olbramovice – Votice (původní linky: E85, E77)

567 Mladá Vožice – Miličín – Ješetice – Mezno (původní linky: 390720, E83, E84, E92)

568 Sedlec-Prčice – Střezimíř – Mezno – Petrovice – Miličín (původní linky: D66, E84)

Změny stávajících linek

200036 (E36) Vlašim – Votice (linka je zkrácena do trasy Vlašim – Louňovice pod Blaníkem, a to pouze ve variantě trasy přes Veliš; v úseku Louňovice pod Blaníkem – Votice je nahrazena linkou 550; v úseku Louňovice pod Blaníkem – Kondrac – Vlašim je nahrazena linkou 550)

200038 (E38) Vlašim – Postupice – Popovice (linka je vedena do zastávky Vlašim, sídliště)

200049 (E49) Heřmaničky – Votice – Vrchotovy Janovice – Sedlčany (linka je zkrácena do trasy Votice – Sedlčany; v úseku Heřmaničky – Votice nahrazena linkou 556)

300013 (D13) Příbram – Sedlčany – Tábor (na linku jsou převedeny spoje linky 300063 v trase Sedlec-Prčice – Sedlec-Prčice, Veletín)

300062 (D62) Sedlčany – Jesenice – Sedlec-Prčice – Vrchotice I (linka je zkrácena do trasy Sedlčany – Sedlec-Prčice; v úseku Sedlec-Prčice – Vrchotice I nahrazena linkou 557)

300067 (D67) Sedlčany – Křenovičky – Heřmaničky – Sedlec-Prčice (linka je zkrácena do trasy Sedlčany – Křenovičky; v úseku Křenovičky – Sedlec-Prčice nahrazena linkami 556 a 557)

390100 Tábor – Borotín – Střezimíř – Jistebnice, Křivošín – Jistebnice (vybrané spoje neobslouží zastávky Střezimíř, žel. st. a Střezimíř, nám. (nahrazeno linkami 557, 568)

390710 Mladá Vožice – Louňovice p. Blaníkem – Postupice – Benešov – Praha (na trasu linky vložena zastávka Veliš, rozc. 0.5)

390770 Mladá Vožice – Sudoměřice u Tábora – Miličín – Votice (linka je zkrácena do trasy Mladá Vožice – Sudoměřice u Tábora; v úseku Miličín – Votice je nahrazena linkou 500)

Zrušené linky

132100 Praha – Tábor – Týn n. Vlt. – České Budějovice (nahrazeno linkou 500)

200050 (E50) Benešov – Sedlec-Prčice (nahrazeno linkami 500, 557)

200070 (E70) Benešov – Jankov (nahrazeno linkami 532, 552, 553, 554)

200072 (E72) Benešov – Jankov, Odlochovice (nahrazeno linkami 553, 554)

200073 (E73) Jankov – Votice (nahrazeno linkami 532, 550, 553)

200074 (E74) Jankov – Jankov, Odlochovice (nahrazeno linkou 553)

200077 (E77) Votice – Maršovice (nahrazeno linkou 566)

200083 (E83) Votice – Miličín (nahrazeno linkami 500, 568)

200084 (E84) Votice – Miličín – Mezno (nahrazeno linkami 500, 567, 568)

200085 (E85) Neustupov – Votice – Vojkov (nahrazeno linkami 532, 554, 566)

200092 (E92) Miličín – Zvěstov – Benešov (nahrazeno linkami 500, 553, 556, 557, 567, 568)

200094 (E94) Neustupov – Votice – Praha (nahrazeno linkami 500, 552)

300063 (D63) Sedlec-Prčice – Votice (nahrazeno linkami 557, 300013)

300066 (D66) Sedlec-Prčice – Červený Újezd (nahrazeno linkou 568)

340001 Jindřichův Hradec – Tábor – Votice – Praha (nahrazeno linkou 500)

340002 Třeboň – Tábor – Votice – Praha (nahrazeno linkou 500)

390001 Tábor – Votice – Praha (nahrazenu linkou 500)

390720 Mladá Vožice – Praha (nahrazeno linkou 500, 567)

390760 Mladá Vožice – Olbramovice (nahrazeno linkou 552)

TZ ROPID