Jak se účtuje sólo vs. souprava tramvaje v Praze

Vypravit dvě sólo tramvaje a nebo soupravu dvou vozů vyjde nastejno. A to i přesto, že v prvním případě je potřeba zaplatit dva řidiče a druhém případě stačí jeden řidič. Tuto ekonomickou podivnost potvrdil ROPID pro dopravní magazín MHD86.cz.

Na dotaz, jak vychází provoz sólo tramvaje vs. tramvajové soupravy odpověděl Filip Drápal mluvčí Ropidu: „DPP takovou cenu účtuje jako dvojnásobek.“ Ohledně ceny, jakou si DPP účtuje odkazuje ROPID na prohlášení dopravního podniku o riziku konkurence v tramvajové dopravě.

Samotný ROPID si je vědom nevhodného účtování tramvají ze strany DPP. I proto organizátor dopravy zrušil několik linek se sólo vozy. „Jelikož jsme si však vědomi, že přílišné nasazování sólovozů může mít negativní dopad do nákladové složky na straně dopravce, v posledních letech jsme se rozsah nasazení sólovozů snažili v síti maximálně snížit. Zejména šlo o náhradu dvou sólo vozů se dvěma řidiči soupravou s jedním řidičem na linkách 6, 7, 11 a 14 o víkendech (linka 24 byla o víkendu ve většině trasy nahrazena linkou 6),“ říká Filip Drápal pro MHD86.cz.

I přesto je systém účtování zvláštní a nadále pokračuje. Logikou účtování dvojnásobku u soupravy oproti sólu by mělo smysl zkrátit interval na všech linkách na polovinu a vypravovat sólo vozy. Zkrátily by se intervaly mezi spoji, což by cestující zvlášť v době omezeného provozu ocenili a finančně by to vyšlo stejně, ač by bylo potřeba dvojnásobek řidičů.

Současnou realitu potvrdil ROPID u linky 15, ač ekonomové musí nesouhlasně kroutit hlavou. Při provozu sólo vozů na lince 15 (před letními prázdninami), namísto obvyklých souprav, stál provoz jen polovinu. „Na lince 15 bylo účtováno městu 50 % obvyklých nákladů na provoz linky, protože byl zajišťován provoz v rozsahu ½ objednaných vozokilometrů,“ sdělil Filip Drápal.

V době, kdy chybí finance na provoz MHD by bylo vhodné se zaměřit i na ekonomiku provozu. Není přeci možné, aby vypravení dvou sólo tramvají s dvěma řidiči bylo stejně drahé, jako vypravení soupravy s jedním řidičem. A je dost možné, že ekonomové by narazili i na další podivnosti v účtování a provozu městské dopravy.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.