Pražský dopravní podnik se bojí konkurence v tramvajové dopravě

Na začátku byla jednoduchá otázka: Kolik korun si účtuje DPP za kilometr sólo tramvaje a kolik za soupravu. Otázka, která podle zákulisních zpráv způsobila poprask jak ve vedení dopravním podniku (DPP), tak v ROPIDu.

Několik let se totiž „šušká“ v dopravních kruzích, že účtování sóla vs. soupravy není logické a používá se dvojnásobek u soupravy oproti sólu. A to přesto, že provoz soupravy musí být ekonomicky výhodnější, než provoz dvou sól. Už jen proto, že k soupravě stačí jeden řidič a k dvěma sólům je potřeba dvou řidičů.

Když ROPID začal objednával na lince 15 nově sólo tramvaje místo souprav, nabídla se otázka, jak moc velkou úsporu to přinese. Bylo by naivní si přece myslet, že se tím ušetří 50 % z původní ceny.

Dopravní podnik nakonec odpověděl na dotaz neurčitě. Své sdělení zabalil do obavy, že do tramvajové dopravy může nastoupit konkurenční dopravce a proto nemůže sdělit cenu za kilometr.

Na druhou stranu vedení města, především Piráti a Praha Sobě, deklarují transparentnost k Pražanům, což se v tomto případě neděje. Přitom Pražan, který si platí městskou dopravu by měl vědět, kolik tato služba stojí.

Možná, že cena dopravního podniku za kilometr je natolik vysoká, že by se našel konkurenční dopravce, kterého se tolik DPP bojí.

Možná by stálo za to, aby ROPID poptal i jiné dopravce a naplnil u DPP obavy z konkurence. V době, kdy se bude šetřit na provozu MHD bude důležité sledovat jednotlivé náklady.

Celé vyjádření vedoucího komunikace DPP Daniela Šabíka:

„Trendem v MHD je otevírat trhy, kde je to možné. DPP musí počítat také s variantou, že i tramvajová doprava se může v budoucnu stát předmětem nabídkového/poptávkového řízení. Znalost relevantních cen i několik let zpětně po vyhlášení nabídkového/poptávkového řízení považujeme za konkurenčně významný údaj, který by mohl být použit ostatními dopravci jako potencionálními účastníky možných budoucích nabídkových řízení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007  a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících k sestavení nabídky. Je nám líto, ale z uvedeného důvodu požadovanou informaci o výši jednotkové ceny nelze poskytnout.

Celostátní metodika výpočtu jednotkové ceny je stanovena jako podíl nákladů souvisejících se závazkem veřejné služby, vycházející z průměrných provozních parametrů sítě a počtu realizovaných vozových kilometrů = vozkm (nikoliv km, jak uvádíte). Náklady se tedy vztahují vždy k 1 vozu, rozdíl je v počtu ujetých vozových kilometrů. Sólo vůz ujede 1 vozkm, souprava ujede 2 vozkm a v případě kloubových tramvají používáme pojem „přepočtený vozkm“, tj. 2 přepočtené vozkm.


Ondřej Matěj Hrubeš

Kluk, co se od dětství zajímá o dopravu, procestoval přes 180 měst s městskou dopravou, založil dopravní magazín MHD86.cz, natáčí Dopravní podcast a byl zvolen radním pro dopravu v městské části Praha 6.