Prodloužený víkend s výlukami na metru C a na Barrandově

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) využije nadcházející prodloužený víkend k pracím na lince C pražského metra a tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov. V úseku Pankrác – Pražského povstání bude pokračovat ve výměně dřevěných pražců za betonové. Z tohoto důvodu bude od soboty 26. září 2020 do pondělí 28. září 2020 obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov. Pro cestující DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XC. Kromě toho DPP o tomto víkendu osadí nová svodidla na mostech na Barrandovské estakádě, díky čemuž zde bude moci zvýšit rychlost tramvají ve směru na Barrandov ze 40 na 60 km/h. DPP proto prodlouží náhradní autobusovou dopravu X12 ze zastávky Na Knížecí přes Hlubočepy až na Sídliště Barrandov.

Výměna pražců a výluka metra mezi stanicemi Pražského povstání – Kačerov

DPP o tomto prodlouženém víkendu vymění dalších 554 dřevěných pražců za betonové, tentokrát mezi stanicemi Pankrác a Pražského povstání. Práce budou probíhat ve třech úsecích: přímo ve stanici Pankrác na 2. koleji DPP vymění 172 pražců, pak v tunelu mezi stanicemi Pankrác
a Pražského povstání nahradí na 1. koleji 184 pražců a na 2. koleji 198 pražců. Bude se na tom podílet celkem 100 pracovníků, 40 zaměstnanců DPP a 60 zaměstnanců dodavatele, kteří se budou střídat ve dvou směnách. Kromě výměny dřevěných pražců za betonové včetně zalití speciální pružnou zálivkou DPP provede také demontáž a montáž zabezpečovacího zařízení, vymění kolejnice a upraví rozchod kolejí. Po této výluce budou vyměněny všechny pražce v tomto mezistaničním úseku.

V denním provozu DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XC na trase Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov. Náhradní doprava XC bude během dne jezdit v pravidelných intervalech 2 minuty, navíc bude dispečersky řízena a v případě potřeby posílena. V zájmu dodržování aktuálních hygienických pravidel DPP žádá cestující, aby rovnoměrně využívali všechna vozidla.

Zastávky linky XC:

směr Kačerov

Pražského povstání – nástupní: v ulici Děkanská vinice I, v zastávce autobusové linky 134 směr Podolská vodárna

Pankrác: v ulici Na Pankráci, v zastávce autobusové linky 905

Budějovická: v uliciBudějovická, 20 metrů před křižovatkou s ulicí Pacovská

Kačerov – výstupní: v autobusovém obratišti

směr Pražského povstání

Kačerov – nástupní: v autobusovém obratišti, v zastávce autobusů nejblíže výstupu z metra

Budějovická: v ulici Budějovická, v zastávce autobusové linky 905

Pankrác:v ulici Na Pankráci, v zastávce autobusové linky 905

Pražského povstání – výstupní:v ulici Děkanská vinice I, v zastávce autobusové linky 134 směr Dvorce

Změny v provozu autobusů

Po dobu výluky bude posílen provoz linek č. 135 a 196.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linku č. 134 se přemísťuje zastávka Pražského povstání (pro směr Dvorce přibližně o 25 metrů vpřed, pro směr Podolská vodárna přibližně o 20 metrů zpět).

Pro linky č. 138, 189 a 215 se přemísťuje zastávka Kačerov (pro směr Nemocnice Krč vpřed do zastávky linky č. 106).

Bezbariérové cestování

Z důvodu chybějícího bezbariérového výstupu ze stanic Kačerov a Pražského povstání doporučujeme využít autobusovou linku č. 135 z oblasti Jižního Města (od stanic Roztyly a Chodov). Všechny spoje budou zajištěny nízkopodlažními vozy.

Osazení nových svodidel a tramvajová výluka v úseku Hlubočepy – Barrandov

DPP o tomto prodlouženém víkendu nainstaluje na mostech na Barrandovské estakádě nová svodidla oddělující v místě mostních závěrů tramvajovou trať od evakuačního chodníku. Svodidla jsou nově konstruována přímo tak, aby umožňovala dilataci mostů. Původní svodidla DPP odstranil během opravy tratě letos na jaře a současně s tím zadal výrobu nových. Svodidla, která byla v minulosti navržena pro tuto tramvajovou trať jsou atypická, je nutné je proto vyrábět na zakázku. Po celou dobu, kdy svodidla na trati chyběla, musely tramvaje dotčenými místy projíždět ve směru na Barrandov sníženou rychlostí maximálně 40 km/h. Díky osazení nových svodidel budou moci tramvaje i v těchto místech opět jezdit rychlostí 60 km/h. Výluku DPP využije také k celkové kontrole trolejového vedení, výměně dožilých výbojkových osvětlovacích těles za nová úsporná LED svítidla a k údržbě technologického zařízení měníren Hlubočepy a Barrandov.

Od soboty 26. 9. 2020 (cca 4:00 hod.) do úterý 29. 9. 2020 (cca 4:40 hod.) bude kvůli těmto pracím na Barrandovské estakádě přerušen tramvajový provoz v úseku Hlubočepy – Sídliště Barrandov. Dopravní opatření v souvislosti s probíhající rekonstrukcí tramvajové tratě v Nádražní ulici a výlukou v úseku Smíchovské nádraží – Hlubočepy zůstávají v platnosti s následujícími změnami:

Linka č. 32 bude zrušena.

Linka náhradní autobusové dopravy X12 (v nepřetržitém provozu) bude prodloužena do trasy Na Knížecí – Hlubočepy – Sídliště Barrandov.

TZ DPP