Tramvajová rychlodráha Most – Litvínov projde rekonstrukcí

Od 1. dubna bude zahájena dlouho připravovaná investiční akce “Modernizace a rekonstrukce tramvajové trati Most – Litvínov”. Předmětem plánované akce je modernizace a rekonstrukce kolejového svršku, trolejového vedení, zastávek a úprava směrového vedení meziměstské trati. Se samotnou stavbou tramvajové trati je spojena i rekonstrukce stávajících inženýrských sítí, sloužících k provozu na tramvajové trati – odvodnění, kabelové vedení, veřejné osvětlení atd.

Realizace investiční akce je rozdělena na dvě etapy. První etapou je stavební úsek Záluží, Chemopetrol – Litvínov, nádraží a druhou úsek Záluží, Chemopetrol – Most, Chomutovská. Práce na první etapě budou zahájeny 1. 4. 2021 a pro jejich realizaci je nezbytná výluka tramvajového provozu.

Od 1. 4. 2021 do ukončení prací na první etapě bude probíhat výluka provozu tramvajových linek č. 1, 3 a 4 v úseku Litvínov, Citadela – Záluží, Chemopetrol a namísto tramvají bude dopravní obslužnost v tomto úseku zajištěna náhradní autobusovou dopravou. Jízdní řády linek č. 1, 3, 4, 40 budou zachovány ve stávajícím rozsahu. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude zveřejněno před zahájením výluky tramvajové dopravy.

V úseku Záluží, Chemopetrol – Most budou po dobu realizace první etapy na linkách č. 1, 3 a 4 jezdit nadále tramvaje.

Noční linku č. 40 bude v celém úseku z Mostu do Litvínova zajišťovat náhradní autobusová doprava.

TZ DP Most