Na jihu Ostravy proběhne tramvajová výluka

Od pátku 2. dubna 2021 (00:00 h) do neděle 11. dubna 2021 (24:00 h), z důvodu opravy podchodu zastávek Náměstí Ostrava-Jih, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 12, 15, 17 a 18. Za linky č. 12, 17 a 18 bude ve vyloučených úsecích zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Linka č. 15 bude nahrazena autobusy v celé délce své trasy. Na linkách č. 6, 7, 12, 15, 17, 18 a NAD budou platit výlukové jízdní řády (JR) vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 12
  bude v úseku zastávek Ředitel.Vítkovic – Josefa Kotase vedena oběma směry odklonem v trase přes zastávky SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,Poliklinika.
  Přestup cestujících na/z NAD za linku č. 12
  bude na zastávce SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) do protisměru.
  NAD za linku č. 12 (v JR označená jako NAD12)
  bude zavedena v úseku SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Tylova – ÚMOb Jih – Josefa Kotase a zpět.
  Zastávky Palkovského (oba směry), Dolní (směr SPORT ARÉNA) a Rodinná (směr Dubina) nebudou spoji NAD za linku č. 12 obsluhovány.
 • Linka č. 15
  bude nahrazena autobusy v celé délce své trasy.
  NAD za linku č. 15
  bude zavedena v úseku zastávek Výškovice – Zábřeh,vodárna – Hotel Bělský les – Dubina a zpět.
  Zastávky Rodinná (oba směry), Kpt.Vajdy (oba směry) a ÚMOb Jih (směr Výškovice) nebudou spoji NAD za linku č. 15 obsluhovány.
 • Linky č. 17 a 18
  budou v úseku zastávek Hulvácká – Josefa Kotase vedeny oběma směry odklonem v trase přes zastávky Palkovského – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Jubilejní kolonie – Hrabůvka,Poliklinika.
  NAD za linky č. 17 a 18 (v JR označená jako NAD17)
  bude zavedena v úseku Ferona – Tylova – ÚMOb Jih – Josefa Kotase a zpět.
  Zastávky Hulvácká (směr Ferona) a Rodinná (směr Dubina)
  nebudou spoji NAD za linky č. 17 a 18 obsluhovány.
 • Závazný přípoj linek č. 7 a 12 na zastávce Palkovského
  bude přeložen na zastávku SPORT ARÉNA (na ul. Ruské), kde jej nahradí přípoj linky č. 7 se spojem NAD za linku č. 12.
 • Nezávazný přípoj linek č. 7 a 12 na zastávce Palkovského
  se po dobu konání výluky ruší.
 • Noční přípoje linek č. 7 a 18 / 11 a 17 na zastávce Hulvácká
  budou přeloženy na zastávku Ferona.
 • Na linkách č. 6, 7, 12, 15, 17, 18 a NAD
  budou platit výlukové jízdní řády (JR) vyvěšené na zastávkových označnících. U linek č. 6 a 7 se mění pouze časové polohy spojů, trasy se nemění.
 • Od pondělí 12. dubna 2021
  na tuto výluku kontinuálně naváže výluka na linkách č. 6, 11 a 15, z důvodu plánované modernizace tramvajové trati na ul. Pavlovova. Pro linku č. 15 bude platit stejná organizace dopravy včetně výlukového jízdního řádu s platností od 2. dubna 2021.

TZ DPO