Zakázka na 170 autobusů pro Karlovarský kraj se protahuje

Karlovarský kraj vypsal výběrové řízení na dodání 170 autobusů s pohonem CNG. Ty mají být od roku 2023 nasazeny na všechny krajské spoje v rámci dopravní obslužnosti. Ač byla uzávěrka nabídek už v srpnu, ani po čtvrt roce kraj zakázku nevyhodnotil. Podrobnosti redakce MHD86 zjišťovala přímo u Karlovarského kraje.

Redakce oslovila tiskovou mluvčí Janu Pavlíkovou a Jana Bureše, neuvolněného zastupitele pro oblast dopravy. Po urgenci přišly odpovědi na zaslané otázky od tiskové mluvčí Karlovarského kraje. Jan Bureš na dotazy nereagoval.

V jaké fázi je výběrové řízení na 170 nových autobusů pro veřejnou dopravu Karlovarského kraje?

Karlovarský kraj je v současné době ve fází zadávacího řízení, která předchází vydání rozhodnutí zadavatele a oznámení výsledku zadávacího řízení.

Kolik uchazečů se přihlásilo do výběrového řízení?

S ohledem na skutečnost, že zadavatel o výsledku zadávacího řízení prozatím nerozhodl, není možné podávat informace o nabídkách, ani uchazečích a jejich počtech.

Je pravda, že podmínky výběrového řízení splnil pouze jeden uchazeč?

Viz výše.

Proč jste poptávali pouze autobusy max. délky do 8,5 a 11 metrů? Proč jste nepoptávali i autobusy standardní délky 12 metrů?

Požadovaná délka autobusů byla určena na základě zpracované studie odbornou firmou a na základě doporučení odborného poradce advokátní kanceláře, která zajišťuje administraci veřejné zakázky.

Kdy oznámíte vítěze veřejné zakázky? Podání nabídek bylo uzavřeno 12. 8. 2021

Termín zatím nebyl stanoven.

Bude vybrán vítěz výběrového řízení jen tehdy, pokud bude celková cena za 170 autobusů do krajem definované výše zhruba 800 milionů Kč? V případě, že nabídky budou za vyšší ceny, vypíše kraj nové výběrové řízení s případnými úpravami technických specifikací?

Při svém rozhodování Karlovarský kraj samozřejmě zvažuje nabídkovou cenu, rizika a vlastní finanční možnosti. To vše se odrazí v následujícím postupu.

Uvidíme, zda se kraj v brzké době rozhoupe a sebere odvahu vyhlásit výsledky výběrového řízeni.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.